Новооткрит клас антитела може да послужи като основа за разработването на универсална ваксина срещу грипни вируси.

 

Екип учени от Ню Йорк твърдят, че са създали „чертежите“ за всеобхватен препарат, който ще може да се пребори с променящите се щамове. Те разчитат на теорията, че повърхността на вирусите, която е създадена от различни протеинови комбинации, постоянно се променя, но ядрото им остава същото.


 

Там промени могат да настъпят много рядко и именно това е ключът към универсалната противорисуна ваксина.

 

Досега съществуващите ваксини предизвикваха в човешкия организъм имунна реакция на протеините H и N, съдържащи се в обвивката на грипния вирус.

NEWS_MORE_BOX

 

Мутациите в тези два протеина са причина за необходимостта всяка година да се създават нови ваксини, които да противодействат на най-разпространените щамове през дадения сезон.

 

За разлика от настоящата ваксина, универсалната ще се бори с всички щамове на болестта - от зимния грип, който засяга милиони хора всяка година, до смъртоносните вирусни пандемиии, които отнемат живота на стотици хора по света.

 

Сезонните грипни вируси убиват между 250 000 и 500 000 души годишно, като всяка година изненадват лекарите.

 

Новото откритие дава възможност за изграждане на пожизнен имунитет, с което ще отпадне необходимостта хората да се ваксинират всяка година.