Комбинацията от две дългодействащи антитела tixagevimab и cilgavimab на AstraZeneca намалява риска от развитие на симптоматичен Covid-19 със 77% при първичния анализ при средно проследяване от 83 дни.

 

След шест месеца е проведен последващ анализ, който показва още по-голям спад на заболеваемостта от Covid-19 - с 83% при средно проследяване до 196 дни.


 

Сравненията са направени с група пациенти, приемали плацебо вместо комбинацията от антитела

 

По време на проучването не са установени случаи на тежко заболяване или смърт, свързани с Covid-19 в групата, приемала tixagevimab и cilgavimab

 

При тази, вземала плацебо, е имало пет случая на тежко/ критично боледуване, седем хоспитализации и два смъртни случая, свързани с Covid-19.

 

Повече от 75% от участниците в изследването са били със съпътстващи заболявания, които ги излагат на висок риск от тежък Covid-19. 

 

В тази уязвима група влизат и хора, които са имунокомпрометирани и може да имат неадекватен имунен отговор към ваксинацията.

 

Допълнителни фармакокинетични данни показват, че концентрацията на комбинацията от антитела остава висока в продължение на шест месеца след приложението ѝ.

 

Една единствена доза може да осигури дългосрочна защита срещу Covid-19 с продължителност най-малко шест месеца.

 

Главният изследовател в проучването проф. д-р Майрън Дж. Левин обяснява: „Въпреки че ваксините срещу Covid-19 са много ефективни за предовратяване и намаляване на хоспитализацията и смъртността, Covid случаите не са изчезнали. 

 

Много хора, като имунокомпрометираните и тези, които не могат да бъдат ваксинирани, остават изложени на висок риск от заразяване. Данните от проучването са важни, защото подсигуряват, че една лесно прилагана интрамускулна доза антитела може да осигури дълготрайна защита на уязвимите групи. Доказано е, че комбинацията от антитела неутрализира BA.2 - доминиращият циркулиращ вариант на Covid-19 в момента .

 

Изпълнителният вицепрезидент на фармацевтичната компания Мене Пангалос подкрепя твърденията на проф. д-р Левин. “Комбинацията от антитела вече е налична в много страни по света и напредваме в профилактиката преди експозиция на Covid-19, както и за леко до умерено лечение", допълва Пангалос. 

 

Най-честата нежелана реакция е на мястото на инжектиране, настъпваща при 2,4% от участниците в групата на комбинацията от антитела и 2,1% от участниците в групата на плацебо.

 

Приблизително 2% от световното население се счита за изложено на повишен риск от неадекватен отговор на ваксинацията срещу Covid-19. Тази група включва хора с отслабен имунитет като пациенти с рак, претърпели трансплантация или приемащи имуносупресивни лекарства

 

Референции:
Adrian Kemp. Evusheld significantly protected against symptomatic COVID-19 for at least six months in PROVENT Phase III trial in high-risk populations. (20th April, 2022). Astrazeneca - https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2022/evusheld-significantly-protected-against-symptomatic-covid-19-for-at-least-six-months-in-provent-phase-iii-trial-in-high-risk-populations1.html

Intramuscular AZD7442 (Tixagevimab–Cilgavimab) for Prevention of Covid-19 | NEJM