Ставните увреди от подагрозен артрит са установени още при откритите египетски мумии в пирамидите. Хипократ описва симптомите на острата подагрозна криза, а специфичните за заболяването тофи са описани от Гален. Подаграта е наричана дълго време „болест на кралете”, което се смята че води началото си от крал Хенри VIII, който страдал от тежък подагрозен артрит. Като друга причина се посочва и храната, която са консумирали кралете – менюто е било богато на месо и месни продукти, които значително покачват нивото на пикочна киселина в кръвта.


Диагнозата при пациенти с подагра се поставя въз основа на типичните клинични симптоми и измерено повишено ниво на пикочната киселина в серума (по време на пристъп нивото на киселината пада), но дефинитивната диагноза се поставя единствено с микроскопска идентификация на кристалите в синовиалната течност или в тофите. В ранния стадий на болестта рентгеновата диагностика е неприложима.


Ставната ултрасонография (артросонография), по-известна като ставна ехография, се наложи през последните години като рутинен образен метод в диагностиката на различни ревматологични заболявания, в частност и на засягането на ставите при подагра.Артросонографията е предпочитана образна техника поради липсата на йонизираща радиация, възможност за повторяемост (мониториране на хода на болестта и самата терапия), динамичен ултразвук (оценка на структурите при движение на ставата), ниска цена.


По време на изследването се прави оценка на ставното пространство, ставната капсула, хрущялно покритие, лигаментарен и сухожилен апарат, включително мускули по съседство. Активният синовит може да се визуализира с Power Doppler.


Агрегатите от микрокристали се визуализират като хиперехогенни точки или светли пунктирани зони, които при натиск с трансдюсера се движат в ставната кухина. Този сонографски белег е известен като „снежна буря” и е много характерен.


Благодарение на Доплер техниката можем да диференцираме активна, възпалена от неактивна, фиброзна синовиална тъкан. Последните проучвания показват, че Доплер сигналът изчезва след продължително приложението на лечение с Колхицин, което доказва, че с тази образна техника може да се мониторира ходът на болестта и ефектът от лечението. Някои автори откриват синовит и Доплер сигнали в асимптомни стави при пациенти с асимптомна хиперурикемия, което говори за субклинично хронично възпаление.


„Двойният контур“ е сонографски белег, който е високоспецифичен за подагра. Резултат е на отлагане на микрокристали мононатриев урат в повърхностния слой на хрущяла, което сонографски се визуализира като хиперехогенно уплътнение на горната му граница. Приема се като маркер на тежест, защото корелира с нивото на пикочната киселина в серума и наличието на артрит. Двойният контур може да се открие при пациенти с остра подагрозна атака, в стави с предишни атаки, в клинично незасегнати стави и при асимптомна хиперурикемия.


Подагрозните тофи са с основна диагностична стойност при подагра. Представляват депозит, в центъра на който е ядро от кристали мононатриев урат, обвито от плътна съединителна тъкан.