С напредването на глобалната пандемия от COVID-19, голямо разнообразие от медицински специалисти в различни направления продължават да търсят различни възможности за диагностиката и лечението на заболяването.


Голяма част от усилията на учените се фокусира върху рентгенологичните прояви на COVID-19 в белите дробове. Провеждането на образните изследвания се сблъсква с проблеми при контрола на инфекцията, свързани с транспортирането на пациентите до рентгеновите апарати, недостатъчната ефективност при обеззаразяването на помещенията за рентгенологични изследвания и липсата в наличността на апаратура в някои части на света. При това положение за образната диагностика на гръдния кош използването на портативни апарати е вероятно да се превърне в много честа практика за идентификация и проследяване на белодробните прояви на коронавируса.


Употребата на преносими рентгенови апарати може да сведе до минимум риска от разпространение на инфекцията. Освен това използването на такива апарати може да помогне за ранно откриване на заболяването и също да играе жизненоважна роля в райони по света с ограничен достъп до надеждно изследване чрез PCR тестове за COVID-19.Портативният рентген представлява компактен апарат, който може да бъде занесен до пациента в болнично легло или спешното отделение. Рентгеновата тръба е свързана с гъвкава ръка, която е изпъната над пациента, докато под пациента е поставен рентгеновият филм.


За разлика от бактериалната пневмония (остро протичащо инфекциозно заболяване при пациенти, които скоро не са били хоспитализирани и е със значителна заболеваемост и смъртност), имаща тенденцията да бъде едностранна и включваща един лоб (дял) на белия дроб, COVID-19 и други вирусни пневмонии обикновено засягат повече от една лоб, което може да се види на рентгеновата снимка.

 

Ранните проучвания за COVID-19 отбелязват, че болестта има тенденция към по-ниско разпространение в белите дробове, което е най-често двустранно. Една от най-уникалните и донякъде специфични характеристики на пневмонията при COVID-19 е високата честота на периферно засягане на белите дробове.


Тези и други характеристики на белодробното засягане от COVID-19 могат да бъдат идентифицирани по-ясно при конвенционална рентгенография на гръдния кош, както и при компютърна томография на гръдния кош. Разчита се на преносими апарати, поради широката им наличност и намаляване на проблемите с контрола на инфекцията, които понастоящем ограничават използването на компютърната томография.