Диабет тип 3 е термин, с който все по-често се обозначава болестта на Алцхаймер. Причина за това е доказаната взаимовръзка между невродегенеративните процеси при Алцхаймер и невъзможността на мозъчните клетки да оползотворяват глюкоза кат оосновен енергиен източник.

 

Болестта на Алцхаймер продължава да бъде енигма за учените в много аспекти – конкретни причини за развитието й, податливост на лечение и др. За момента обаче са добре изяснени и някои конкретни нейни особености, а сред тях е фактът, че при болни от Алцхаймер се установява повишена инсулинова резистентност на мозчъните неврони. Точно това е причина болестта да се означава с термина диабет тип 3.


 

Скорошно проучване на екип от университета Браун в САЩ допълва тази представа и носи нови данни за възможната връзка между двете заболявания. Проучването доказва, че невъзможността на невроните да усвояват и преработват глюкозата, е основна причина за поява на невродегенеративните нарушения и за влошаването им във времето.

 

Проучването на американските учени обаче установява още един факт, който е причина болестта на Алцхаймер да продължава да се разглежда като отделно заболяване, а да не попада изцяло в друпата на диабетните състояния. При Алцхаймер не се установява хипергликемия, т.е. повишена кръвна захар, която е характерна и за двете форми на диабет – тип 1 и тип 2. Характерна за невродегенеративното заболяване е само резистентността на мозъчните клетки към глюкоза, което обаче не води до сериозно завишаване на общата й кръвна концентрация.

 

Друга интересна особеност, която посоченото проучване доказва, е, че хората, диагностицирани с диабет тип 2, известен и като старчески диабет, попадат в рисковата група за развитие на болестта на Алцхаймер. Учените изчисляват, че рискът от Алцхаймер при хора от тази група е с около 60% по-висок от стандартния. Проучванеот показва, че при хора с диабет тип 2 се установява повишено отлагане на бета-амилоидна плака в мозъка, което е ясен симптом на предразположеност към Алцхаймер. Счита се, че има пряка връзка между натрупването на бета-амилоиден протеин и затрудненията на мозъчните клетки да оползотворяват глюкозата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Очаква се данните от проучването да дадат нови насоки за разработване на по-успешни методи за профилактика на Алцхаймер. Доказването на взаимовръзка между развитието на заболяването и резистентността на мозъчните неврони към глюкоза може да насочи учените и към разработване на нов тип лечебни методи.

 

Напълно възможно е скоро да се разработят комбинирани лекарствени средства, които да действат подобно на тези, назначавани за лечение на диабет тип 2, които успешно да преустановяват и невродегенеративните процеси в мозъчните структури.