Спринцовки и химикалки

Все още се използват стандартни спринцовки с игли за изтегляне на определено количество от флакона инсулин.

 


Съвременните инсулинови писалки съдържат предварително напълнени патрони, заедно с иглени устройства за инжектиране на препоръчаното количество.

 

Както писалките, така и спринцовките предлагат възможност за прецизно дозиране.

 

Съвременните устройства често са свързани с мобилни приложения, които отпускат необходимата доза инсулин според моментните стойности на глюкозата в кръвта.

 

Модернизираните инсулинови писалки предоставят по-добър гликемичен контрол и се свързват с намаляване на честотата на хипогликемия при деца.

 

Инсулиновите писалки предлагат удобство при настройване на дозите, лесна преносимост, съхранение и издръжливост.

 

Инсулинови помпи

 

Инсулиновите помпи, въведени за първи път преди повече от 40 години, се използват все по-често при деца.

 

Сред децата със захарен диабет тип 1, които са били включени в регистрационно проучване, проведено в ендокринологичните практики в САЩ, почти две трети са използвали помпи през периода 2016 - 2018 г.

 

В популационно базирано наблюдателно проучване, включващо повече от 30 000 пациенти от педиатрични практики, терапията с помпа се свързва със значително по-ниски нива на тежка хипогликемия и кетоацидоза и по-ниски нива на гликиран хемоглобин в сравнение с многократните ежедневни инсулинови инжекции.

 

Мета-анализ на рандомизирани, контролирани проучвания на непрекъсната подкожна инсулинова инфузия, включващи деца и пациенти до 21 години, показва по-ниски нива на гликиран хемоглобин при непрекъсната подкожна инсулинова инфузия, отколкото при многократни ежедневни инжекции.

 

Подобрената комуникация между непрекъснатите глюкозни монитори и инсулиновите помпи е довела до по-усъвършенствано доставяне на инсулин чрез автоматизирани методи.

 

Такива системи за изкуствен панкреас включват алгоритъм, който използва данни от непрекъснатия глюкозен мониторинг за насочване дозирането от инсулиновата помпа. По този начин се постига подобрен гликемичен контрол.

 

Като успех се отчита автоматичното спиране на доставянето на инсулин, когато нивото на глюкозата е достигнало предварително определен нисък праг.

 

Това е било свързано с разработване на системи за суспензия с ниско съдържание на глюкоза, при които доставянето на инсулин се намалява или спира, когато нивата на глюкоза, измерени чрез непрекъснат монитор, са били предварително зададени като по-ниски.

 

Най-новите постижения предвиждат автоматизирано увеличаване на доставянето на инсулин при повишени нива на глюкоза над 180 mg на децилитър или при предстояща хипергликемия.

 

Автоматизираните системи за доставяне на инсулин, известни като хибридни системи със затворен цикъл, оценяват скоростта на промяна в нивата на глюкозата в кръвта, за да насочват увеличаването, намаляването или преустановяването на доставянето на инсулин.

 

Когато се използват тези хибридни системи, съдържанието на въглехидрати в храната трябва да се въвежда ръчно.

 

Такива системи използват различни алгоритми за регулиране на скоростта на базално доставяне на инсулин, с цел поддържане на глюкозните нива в рамките на препоръчителния диапазон от 70 до 180 mg на децилитър през цялото денонощие. 

 

Глюкагонови препарати

Тежка хипогликемия, която е резултат от грешки в дозирането на инсулина, пропуснато хранене, по-лека закуска или интензивно физическо натоварване, може да причини загуба на съзнание и гърчове.

 

Когато пациентът не може да приеме глюкозата перорално, лечението изисква интрамускулни или подкожни инжекции на глюкагон, който се нуждае от разтваряне непосредствено преди употреба.

 

За преодоляване на този проблем е разработен нов, течен, готов за употреба аналог на глюкагон, който се оказа ефективен и е наличен за употреба при деца на възраст от 6 до 17 години.

 

Стабилен глюкагон се предлага в предварително напълнени спринцовки или в автоинжектор и е подходящ за употреба при деца на 2-годишна възраст.

 

Интраназално прилагана прахообразна форма на глюкагон също е одобрена за деца над 4  години.

 

Този препарат е безопасен, ефективен, лесен за използване и не изисква разтваряне преди употреба, което позволява по-бързо приложение, дори при липса на обучение за поставяне на глюкагон с цел лечение на тежка хипогликемия.

 

Референции:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2112175?query=featured_home