Нов преглед на данни поставя под съмнение първоначалната хипотеза, че децата са основен разпространител на коронавирусната инфекция. Той е извършен от National Collaborating Centre for Methods and Tools (NCCMT), Онтарио, Канада, с цел да се изясни ролята на училищата и детските градини за разпространението на коронавирусната инфекция. От Центъра преглеждат данни от изследвания в Канада, но техните заключения са общо валидни, коментират от Medical News Today. 1

 

Експертите смятат, че децата не са основен източник на разпространението на коронавирусна инфекция и е много по-вероятно те да се заразят от възрастни, отколкото от други деца. Данните за разпространението на SARS-CoV-2 сред децата все още са противоречиви и анализирането на всяка нова информация в тази насока е от полза за предстоящите планове и решения за отваряне на училищата, коментират изследователите.


Прегледът включва проучване, публикувано на 20 юли за ролята на училищата и детските центрове за разпространението на коронавирусната инфекция, включително вероятността от предаването ѝ между деца и възрастни. Анализирани са и други 31 проучвания. Данните за разпространението на коронавирусната инфекция в детските градини и училищата е било ограничено до доклади, проследяващи контактите и заболяванията в семействата. 


Според екипа разпространението на коронавирусната инфекция сред децата в детските градини и училищата е по-ниско, отколкото сред възрастните. Те обаче са на мнение, че качеството на тези данни е ниско. 


Според тях вероятността за предаването на заразата в училищата е много ниска. 


При децата, прекарали инфекцията, последяването е в рамките на семейството, домакинството или възрастните, отколкото между другите деца от училищата или детските градини.


В домакинствата много по-вероятно е възрастен да е „нулевият пациент“, отколкото дете. 


Като цяло публикуваните досега проучвания сочат, че е малко вероятно децата до 10-годишна в детските градини и училищата да са основен източник на предаване на инфекцията и е много по-вероятно това да са възрастните. 


Разбира се, това не са последните изводи, които могат да бъдат направени по темата и е необходимо постоянно да се преглеждат най-актуалните данни. 


Изследователите уточняват, че част от прегледаните проучвания все още не са проверени и затова съветват към предпазливост при тълкуването на заключенията. 


Затварянето на детските градини и училищата натовари родителите с нови ангажименти и постави семействата под сериозно напрежение. 


Центърът е извършил и допълнителен преглед на 38 проучвания, за влиянието на пандемията върху семействата – заетостта, разпределението на задълженията в домакинството и благосъстоянието на родителите и децата. 2

 

Данните показват, че пандемията е поставила под сериозно напрежение семействата с деца, отколкото тези без, като натоварването е било основно върху жените. При тях се наблюдава най-вече намаляване на работното време заради пандемията, като майките с деца в начална училищна възраст са били изправени пред най-големи натоварвания и редуциране на работното време.


Много е по-вероятно заради пандемия жените да преживеят редуциране на заплащането, загуба на работата, много повече отколкото мъжете. Психичното здраве при семействата е накърнено, като най-силно негативно отражение има при майките на малки ученици.


При децата се констатират по-високи нива на тревожност по време на пандемията и по-високи сред семействата с деца заради социалната изолация.