След варианта Делта, сега фокусът основно е насочен към Омикрон варианта на пандемичния вирус, който се разпространява много бързо и предизвиква появата на голям брой нови случаи на инфекция ежедневно.

 

Според доклади от лаборатория в Кипър са открити над 20 случая на коинфекции с два варианта на SARS-CoV-2 - Делта и Омикрон.


 

Идентифицирани са общо 25 случая, включително 11 при пациенти, които са били хоспитализирани в COVID звена за интензивни грижи.

 

Според местните учени на средиземноморския остров се е появил нов вариант на коронавируса, който комбинира характеристики на Делта и Омикрон.

 

В момента в Кипър се отчитат средно 4 525 нови случая на ден при общо население от около 1 200 000 души. Страната официално се определя като една от европейските с най-висок процент на заболеваемост.

 

По думите на Леондиос Кострикис, професор по биология в Кипърския университет пред медии, се предполага, че новият вариант, наречен Делтакрон, носи генетичния подпис както на Омикрон, така и на Делта. 

 

Делтакрон: какво мислят учените?

Геномът на 25-те предполагаеми случая на Делтакрон е бил напълно секвениран и вече е включен в международната база данни Gisaid.

 

Проби от този вариант вече са били изпратени за анализ в няколко изследователски центъра по света, включително в Институт Пастьор във Франция.

 

Някои учени като Том Пийкок, вирусолог от Imperial College London, сериозно оспорват съществуването на този вариант.

 

Според английския вирусолог изследваните проби не може да се групират на едно и също място по тяхното филогенетично развитие.

 

Това означава, че те не споделят едни и същи "семейни черти" и не би следвало да има сходства между тях.

 

Според този вирусолог вариантът може да е резултат от случайно смесени проби в лабораторията по време на провеждане на различните изследвания.

 

Изправен пред тези изявления, проф. Леондиос Кострикис, също ръководител на Лабораторията по биотехнологии и молекулярна вирусология в Кипър, е запазил позицията си относно съществуването на този нов вариант на SARS-CoV-2 - Делтакрон.

 

Той счита, че Делтакрон е резултат от еволюционни изменения на предишните варианти на COVID-19 и не е резултат от смесване на пробите, тъй като всяка проба се разглежда отделно.

 

Делтакрон не е резултат от рекомбинантно сливане на Делта и Омикрон при пациент, който е заразен и с двата варианта едновременно.

 

За момента съществуването на Делтакрон все още не е потвърдено официално от други международни органи. Едва след като това стане ще може да се прави проучване на характеристиките му, за да се определи неговата вирулентност и потенциалната опасност за общественото здраве. 

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/covid-19/deltacron-un-nouveau-variant-du-sars-cov-2-66055

https://www.gisaid.org

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-09/cypriot-scientist-says-covid-19-variant-deltacron-not-an-error?sref=ctSjKj2N

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/variant-coronavirus-deltacron-nouveau-variant-decouvert-chypre-existe-t-il-vraiment-95963/