Недостигът на желязо е най-често срещаният хранителен дефицит в световен мащаб. На практика всички възрастови групи могат да бъдат засегнати – от бебета до възрастни хора.

 

Дефицитът на желязо може да се дължи на неправилна диета или високи загуби на минерала чрез потта или обилни кръвотечения, намалено усвояване поради чревни заболявания или прием на много фибри и определени лекарства, които намаляват усвояването. Сериозна загуба на желязо възниква при обилна кръвозагуба по време на операции, след кръводаряване или по време на менструация. Така на пример по време на менструация всяка жена губи приблизително 14 мг желязо.


 

Дефицитът на желязо преминава през три етапа. Първият етап е изчерпването на депата с желязо. В резултат на това се понижават и нивата на желязо в кръвта. През тази фаза не се наблюдават симптоми на железен дефицит, защото нивата на хемоглобин все още не са засегнати.

 

Понижените количества на желязо се отразяват на процесите, които са свързани с производството на енергия. Това изчерпване на запасите от желязо оказва ефект, когато организмът се нуждае от повече енергия от обичайно.

 

През втория етап на дефицит се наблюдава нарушение в транспорта на желязо. През този етап се наблюдава спад в насищането на трансферина с желязо. Трансферинът е основен транспортен протеин, при нормални условия една трета от свързващите му места са наситени с желязо, а останалите две трети от капацитета му остава в резерв.

 

През втория етап се наблюдава понижение нивата на желязо в кръвта и се нарушава синтезата на еритроцити (червени кръвни клетки). Това води до видими симптоми и неразположения като намалена трудоспособност, отпадналост, задъхване, умора.

 

Третата последна фаза на железен дефицит се нарича анемия. През този етап е силно затруднена еритропоезата или образуването на червените кръвни клетки. Новообразуваните клетки са с намален размер до една трета. Нивата на хемоглобин също спадат драстично. Тези малки еритроцити не са в състояние да извършват адекватен транспорт на кислород до тъканите. Пациентите в третата фаза на желязо-дефицитна анемия имат нужда от лечение с желзни продукти, а в някои случаи дори кръвопреливане. Лечението обикновено се извършва в болнични условия.