Д-р Васил Трайков е началник на отделение по Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити клиник болница Токуда. Той е председател на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ).  
Разговаряме с него по повод предстоящия IV Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология от 29 септември до 1 октомври.

 

 - Д-р Трайков, какви заболявания лекуват специалистите по кардиостимулация и електрофизиология?


 

Сдружението, което представлявам, включва лекари, които се  занимават с ритъмните и проводните нарушения на сърцето. 
Част от специалистите, които членуват в Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология в България, се занимават с имплантация с електронни устройства, каквито са например пейсмейкърите, които коригират бавния ритъм на сърцето. В други случаи се налага да импланитраме и по-сложни устройства, които имат възможност да прекратяват чрез електрошок или високочестотна стимулация високочестотните и застрашаващи живота ритъмни нарушения. В този случай електронните устройства, които се имплантират се наричат кардиовертер дефибрилатори. Тези устройства са доказали своята ефективност в големи проучвания при състояние на внезапна сърдечна смърт. Налице са категорични данни, че устройствата от този тип подобряват преживяемостта на пациентите, изложени на риск от внезапна сърдечна смърт вследствие на животозастрашаващи аритмии.

 

 - Д-р Трайков, от колко години организирате конгрес по кардиостимулация и електрофизиология и какви теми разглеждате?

 

От четири години насам Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология в България организира ежегоден национален конгрес. На тези форуми се дискутират актуалните теми. Тази година фокусът е върху два проблема: превенцията на внезапната сърдечна смърт и диагностика и лечение на един особен вид аритмия – предсърдното мъждене. Обръщаме неслучайно внимание на предсмъртното мъждене, защото то е свързано със значителна смъртност и заболеваемост,  включително и от инсулт. Също така искаме да фокусираме вниманието на обществеността и на специалистите върху превенцията на внезапната сърдечна смърт. Това е огромен проблем в България, с много голямо социално значение. Има огромна смъртност сред хората, изложени на риск от внезапна сърдечна смърт. А съвременната медицина и технологии са достатъчно напреднали, за да помогнат на тези хора. Тяхната ранна смърт може да се предотврати и с навременната намеса на хора, които дори нямат медицинско образование. Затова искаме да фокусираме върху проблема вниманието на цялото общество.

 

 - Защо казвате, че внезапната сърдечна смърт е социалнозначим проблем в България?

 

Защото над 90% от българите със сърдечен арест, настъпил извън лечебно заведение, загиват. Това се случва по простата причина, че тези хора не получават съответната помощ в първите секунди и минути. Докато в чужбина много сериозно се работи по този въпрос. Създаден е цял наръчник от стъпки по спасяването на човек, който е изпаднал в безсъзнание – от сърдечния масаж през дефибрилацията, която възстановява нормалния сърдечен ритъм, до идването на линейката и откарването в болница. Създадена е организация, която позволява всички (включително и случайните минувачи) да са наясно със стъпките, които трябва да се предприемат на всеки един етап и умеят да ги прилагат при нужда. Така хората със сърдечен арест имат шанс да оцелеят. От огромно значение за оцеляването на пациента със сърдечен арест е ранната интервенция, която нерядко започва и преди пристигането на медицинския екип. За това трябва да се говори много в обществото и да започнат повсеместни обучения на гражданите.

 

 - Каква точно е практиката в чужбина?

 

Внезапната сърдечна смърт е социалнозначим проблем и по целия свят, но в развитите страни се прави достатъчно много по превенцията му. Техните програми за превенция включват участие в решаването на проблема във всички нива на обществото. Правят се обучения на обикновените граждани да разпознават състоянията на внезапна сърдечна смърт и се тренират учения за поддържане на живота до идването на медицински екип. Обучават се и самите медицински екипи. Навсякъде по обществени места, където се събират много хора и където има риск от възникване на внезапна сърдечна смърт, са достъпни автоматични външни дефибрилатори. Всички сме ги виждали из Европа по летища, стадиони, молове, казина и др.  В тези страни има изградена система за бърза реакция в случай на сърдечен арест, за да може да бъде овладяно бързо състоянието на пациента.

 

Когато настъпи сърдечен арест, мозъкът остава жив за около 3 минути. Остане ли без приток на кръв повече от три минути, в мозъка настъпват необратими увреждания и състоянието става несъвместимо с живота. Ето защо в случаите на сърдечен арест е много важно и случайният минувач да има умението да извършва сърдечен масаж на човек, паднал на улицата. Докато се чака квалифицирания медицински екип със съответната апаратура, е необходимо да се прилага сърдечен масаж или да се използва автоматичния дефибрилатор. Само по този начин в съвсем началната фаза на събитията можем да дадем шанс на човека в сърдечен арест да оцелее. 

 

 - Как може обикновен минувач да разпознае сърдечен арест, за да започне сърдечен масаж?

 

Това е нашата идея – да се обучат колкото се може повече хора. И обикновеният гражданин трябва да бъде обучен на това да спаси живот в случай на сърдечен арест. Винаги когато има човек, паднал на улицата, в безсъзнание и без пулс, трябва да се предприемат необходимите мерки.

 

NEWS_MORE_BOX

 


Представете си, че действието се развива в мол в развита европейска страна. Човекът пада в един от магазините. Наоколо има хора. Един от тях започва да му прави сърдечен масаж. Друг донася автоматичния дефибрилатор, който е поставен на видно място, в близост до мястото на инцидента. Това устройство автоматично установява нарушението на сърдечния ритъм, например камерно мъждене – една от животозастрашаващите аритмии, и подава електрошок, след който пациентът възвръща нормалния си ритъм. Междувременно пристига екип на Спешна помощ и пациентът бива качен на линейката и откаран в лечебно заведение за реанимация.
Сърдечният арест може да настъпи и в болница, но тогава алгоритъмът за действие е друг, всичко се случва много по-бързо и човекът има много по-голям шанс за ранно възстановяване на жизнените функции. В България трябва да се фокусираме върху мерките, когато сърдечният арест настъпи извън лечебно заведение. 

 

Обществото трябва да разбере, че е важно всички ние, и лекари, и неспециалисти, да можем да се справим адекватно при всеки случай на сърдечен арест. От обикновените хора зависи да осигурят преживяемост на пациента до постъпването му в болницата. 
В момента в един германски град тече пилотен проект за обучение, достъпно за всеки гражданин – то е приложение за смартфон. В града има доброволци, обучени да се справят със сърдечния арест в първите минути – да проверят проходимостта на дихателните пътища и да направят сърдечен масаж, докато дойде линейката. Когато случаен минувач види човек, паднал на земята, той активира приложението, което открива по GPS най-близкия спасител, и го уведомява незабавно. По този начин реанимацията и поддържането на основните жизнени функции не се забавя докато се изчаква пристигането на линейката. Резултатите от този пилотен проект са обнадеждаващи. При това става дума за надграждане над вече изградена и ясна система за оказване на първа помощ. Обществото в тези страни е наясно с тежестта на проблема и прави всичко възможно да предотврати внезапната сърдечна смърт. 

 

 - Има ли и други нерешени проблеми в лечението на тези хора в България?

 

Да. Освен нашето сдружение и Дружеството на Кардиолозите в България малко хора си задават въпроса какво се случва с пациентите, които вече са преживели един сърдечен арест и са върнати към живота. Голяма част от тези пациенти имат нужда от имплантация на устройство, което да функционира като дефибрилатор. Това имплантирано в тялото устройство разпознава сърдечния ритъм и в момента, в който установи животозстрашаващ патологичен ритъм, прави електростимулация или подава електрошок. Както вече споменах, тази терапия се е доказала във времето, тя спасява живот. За съжаление, в България пациентите нямат достъп до тези електронни устройства, защото Здравната каса покрива само част от неговата стойност, останалото се доплаща от пациента. А една четирицифрена сума, която обикновено е нужно да бъде доплатена е непосилна за много от семействата. 

 

Представете си, човекът е бил спасен от извънболничен сърдечен арест в резултат на животозастрашавща аритмия. Тези хора обикновено биват насочени към специалисти по ритъмни и проводни нарушения. Когато такъв пациент дойде при нас ние му казваме, че трябва да си доплати сумата за имплантация на устройство, което да му спаси живота при повторен инцидент. А не всички разполагат с тези средства. Срещаме се и с друг сценарий – пациентът вече има имплантирано такова устройство. Да кажем при първичната имплантация се е наложило да изтегли заем, за да може да плати това скъпоструващо устройство. Заемът е за 5 години – приблизително колкото е обичайната продължителност на живота на батерията на тези устройства. Точно когато идва време за смяна на устройство от поради изчерпване на батерията се оказва, че пациентът трябва например да изтегли нов заем, за да покрие цената на смяната на устройството. Поради това считам, че въпросът с пълната реимбурсация на тези устройства  трябва да се реши в обозримото бъдеще. В противен случай системата ни на здравеопазване остава напълно извън проблемите на много от българските пациенти. 

 

 - Това устройство реимбурсира ли се напълно в останалите европейски страни?

 

Здравните каси във всички европейски държави, включително и в държавите от бившия Източен блок, заплащат 100% това устройство. В някои страни знам, че има рестрикция на годишния брой на устройства, които касата поема като разход, но все пак системата работи и голяма част от най-високорисковите пациенти не се налага да доплащат за това животоспасяващо лечение. В този аспект сме организирали и една дискусия на кръглата маса в рамките на конгреса. Идеята зад това начинание, е тъкмо тази – да провокираме обществото да убеди хората от властта да решат този проблем в интерес на пациентите.  Би трябвало много скоро проблемът с пълната реимбурсация да бъде решен и в България за най-високорисковите пациенти. Имам предвид пациентите, които вече са имали епизод на сърдечен арест или някаква високочестотна камерна аритмия. Тези пациенти са изложени на много голям риск от повторна поява на същото или подобно ритъмно нарушение – това са т.нар пациенти за вторична профилактика на внезапната сърдечна смърт. Наистина, в началото инвестицията ще е голяма, но тя спасява живота! За да се предотврати една внезапна смърт, трябва да бъдат имплантирани такива устройства на около 14 души с наличие на рискови фактори. Такава е приблизително статистиката от проучванията – при един човек от 14 устройството се задейства поради настъпване от настъпване на животозастрашаващо ритъмно нарушение и се постига успешно възстановяване на нормалния сърдечен ритъм. Но съвсем не е малко да спасите един от четиринадесет, за които се инвестирали в такова устройство. Защото има лечения с медикаменти, при което се налага да се лекуват много по-голям брой болни, за да се предотврати едно животозастрашаващо събитие. Нека го сравним и с други модели на лечение – например хемодиализата при бъбречна недостатъчност. Това е много скъпо лечение, но то се прилага безплатно за пациентите, независимо колко много са те. Факт е, че за хемодиализа годишно се отделя огромен обществен ресурс. Същото би могло да се прави и за имплантирането на кардиовертер дефибрилатори. Да, това са скъпи устройства, но те връщат пациентите към живота и им позволяват да живеят нормално и да служат на обществото. 


Друга важна мярка е да идентифицираме и онази група хора, които не са получавали сърдечен арест, но страдат от аритмии. Това са пациентите, които са кандидати за т.нар първична профилактика на внезапната сърдечна смърт. Те също трябва да получат своя дефибрилатор. Тези хора не са малко, те имат непосредствен риск за живота си (макар и не толкова висок както при вторичната профилактика), а държавата не е достатъчно ангажирана към проблема.


 - Каква е приблизителната бройка на българите, които са в рисковите групи и имат нужда от имплантиране на дефибрилатори?

 

Според Европейската статистика честотата на извънбоничния сърдечен арест е  около 100 на 100 000 души население. За съжаление, този проблем остава някак неглижиран. В инвазивната кардиология пациентите получават изключително съвременно лечение – слагат се стентове в запушените кръвоносни съдове, лекува се адекватно инфарктът. Но няма визия за предпазването на тези пациенти от последващи епизоди на сърдечен арест. Повече от 30% от сърдечноболните пациенти умират внезапно. Има и хора със здрави сърца, които са изложени на риск от внезапна сърдечна смърт поради други заболявания, които засягат йонните канали. И това са млади хора, в напълно активна възраст и със структурно здрави сърца – т.е. напълно работоспособни.