Британски учени са наблюдавали атрофия на сивото вещество в мозъка при пациенти с COVID-19. Някои от пациентите са били хоспитализирани със сериозни симптоми, а други са били с леки клинични изяви.

 

Белодробни, сърдечни, бъбречни и психиатрични нарушения… Списъкът с потенциалните усложнения от COVID-19 е дълъг и има значителен риск и за мозъка.


 

Атрофия на сивото вещество

 

Във Великобритания, учени са изследвали и сравнили резултатите от ядрено-магнитен резонанс на близо 45 000 души, регистрирани в британската база за медицински данни BioBank.

 

Данните са били сравнени с резултати от направен ядрено-магнитен резонанс на пациенти, с доказана инфекция от SARS-Cov-2, съблюдавайки възрастта, пола, датата на извършения тест за Covid, рисковите фактори и социално-икономическия профил на пациентите.

 

Резултатът: установена е атрофия на сивото вещество, която обикновено се появява като естествено явление при процесите на стареене. Наблюденията са направени при пациенти с леки и тежки клинични изяви.

 

Съществена разлика между резултатите от ядрено-магнитния резонанс при здравите пациенти и пациентите, с диагностицирана инфекция от COVID-19, е плътността на сивото вещество в челните и слепоочните дялове, която е значително по-малка при пациентите с положителен тест за COVID-19.

 

Обикновено се наблюдава естествено намаляване на количеството и плътността на сивото вещество сред населението с напредване на възрастта, но при пациентите с COVID-19 тези промени са значителни.

 

Изследователите са проследили промените в познавателните способности при пациенти с прекаран COVID-19 и са установили, че се наблюдава забавяне в обработването на информацията при последните, в сравнение със здрави хора.

 

Видимо когнитивно влияние

Още по-учудващ елемент от проучването е фактът, че резултатите не са се променили дори след изключването на данните от хоспитализираните пациенти. Казано по друг начин, намаляването на сивото вещество се е наблюдавало не само при тежките случаи, довели до хоспитализиране, но и при пациентите с леки клинични изяви и без значителни усложнения.

 

Въпреки това трябва да се обърне внимание, че тези резултати все още не са потвърдени, анализирани и критикувани от други изследователи. Това от своя страна е ключов елемент за сериозното приемане на дадено проучване от научната общност.

 

Тези проучвания повдигат някои въпроси относно значението на тези мозъчни изменения, след прекаран COVID-19 и връзката им с ритъма на стареене.

 

Все още не е ясно дали мозъкът се възстановява в някаква степен след прекарана вирусна инфекция.

 

Източници: 

www.doctissimo.fr

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.11.21258690v1