COVID-19 е по-опасен не просто при диабет, коронавирусната инфекция повишава и риска от неговото развитие, смятат учени, чието изследване е представено в New England Journal of Medicine. Според тях протеинът ACE-2, който осигурява проникването на коронавируса в клетката, влияе и на органите, отговарящи за метаболизма на глюкозата.


Научният екип е направил обзор, при който се е изяснило, че COVID-19 изостря диабета. Между 20-30% от фаталните случаи на коронавирусна инфекция са страдали от диабет. Оказва се, че самата инфекция може да се превърне и в рисков фактор за развитието на патологични ендокринни нарушения. 


Все още не е ясно дали след оздравяването на пациента метаболитното му състояние се възстановява. В научната общност се спомена и за вероятността от нов тип диабет, провокиран от новия пандемичен вирус. За да могат да проследят връзката между диабета и коронавируса водещи изследователи създават Глобален регистър на диабета, свързан с COVID-19 – COVIDIAB Registry Една от целите на платформата е да събере максимално бързо данни, които биха могли да помогнат за изучаването на COVID-19, влиянието на коронавирусната инфекция върху метаболизма и развитието на провокирания от него диабет или усложняването на вече наличния, както и на неговия контрол и лечение. Една от задачите, които си поставя международният екип е да разбере дали съществуват нови механизми на заболяването и нов тип диабет или те са същите както при познатите тип 1 и тип 2.


Екипът е ръководен от д-р Франческо Рубино от King’s College London. Съставът му е международен и включва учени от няколко 13 университета от цял свят.