За ефективното лечение на пациентите с COVID-19 и успешното разработване на ефикасни ваксини срещу различните варианти на вируса, фокусът трябва да бъде насочен върху имунния отговор на организма срещу SARS-CoV-2.

 

Ново проучване, чиито разултати са били публикувани през юли в сп. JCI Insight, се е фокусирало върху клетъчния имунен отговор, който отговаря за разрушаването на вътреклетъчните патогени. За разлика от него, хуморалният имунитет атакува болестотворните агенти преди навлизането им в клетката. 


 

Хуморалният имунитет произвежда антитела, които разпознават вируса и предотвратяват навлизането му в клетките, докато клетъчният имунитет разпознава и разрушава вече заразени клетки. 

 

Т-лимфоцитите са основните клетки, отговорни за клетъчния имунитет. Основната цел на проучването е била да установи различията и функциите на отделните популации Т-лимфоцити, които са свързани с възстановяването или леталния край при пациенти с COVID-19, приети в интензивно отделение.

 

Няколко проучвания са помогнали за изграждането на профили на имунен отговор, които са свързани с по-леки или по-тежки клинични изяви. Изследвани са 56 пациенти, приети в реанимация, от които една трета са починали. 

 

Резултатите показват, че разпределението на подвидовете Т-лимфоцити се различават между възстановилите се и починалите пациенти. 

 

Различават се следните видове Т-лимфоцити – CD4+ - помощници, които подържат производството на антитела и CD8+ - цитотоксични, които са специализирани в разрушаването на инфектирани клетки

 

В последните десетилетия е установено, че CD8+ имат важна роля в имунния отговор срещу вирусни инфекции

 

CD8+ лимфоцитите са способни да разпознаят нуклеокапсида – вирусния геном и белтъчната структура на SARS-CoV-2. Този вид лимфоцити от своя страна са установени в най-ниски количества при починалите пациенти. 

 

При тези пациенти са много малки и пропорциите на CD8+ лимфоцити, които експресират на повърхността си две специфични молекули – PDL1 и CXCR3.

 

Тези наблюения дават основание да се счита, че CD8+ лимфоцитите биха могли да служат като предсказващи маркери за преживяемостта на пациента

 

Беазин Комбадие, изследовател в Националния институт по здраве и медицински проучвания във Франция пояснява, че комбинацията от нивата на CD8+ лимфоцитите, специфични за нуклеокапсида на вируса и общото ниво на CD8+ лимоцитите, експресиращи на повърхността си молекулите PDL1 и CXCR3, биха могли да служат за предвиждане на възстановяването или леталния край на пациента с точност до 90%. 

 

Нивата на CD8+ лимфоцити може да се използва за по-точно предвиждане на развитието на заболяването при пациентите, отколкото наличието на съпътстващи заболявания и други фактори. 

 

Тези резултати биха могли да служат като основа за създаване на нови ваксини, които ще се прицелват в протеина на нуклеокапсида и ще произвеждат по-високи нива на CD8+ лимфоцити, които са специфични за тази молекула.

 

Тъй като нуклеокапсидът се запазва при различните варианти, тази ваксина ще остане ефективна за предотвратяване на тежките форми на COVID-19, независимо от кой вариант на вируса е причинена инфекцията

 

Източници:

www.science-et-vie.com

https://insight.jci.org/articles/view/151571