В основата на много мозъчни увреждания стои възпаление на различни части на нервната система. Въпреки това тези възпалителни процеси не протичат по един и същи начин.

 

Поради тази причина Д-р Уилям Т.  Ху и неговият екип проследяват клетъчните промени и тези при отделните протеини участващи във влошаването и облекчаването на когнитивните състояния след COVID-19. Те използват най-новата технология за РНК-секвениране, за да проследят по какъв начин точно възпалителните клетки променят своето действие и повлияват паметта и мисленето след коронавирусна инфекция.


 

Д-р Уилям Т. Ху е доцент и началник на когнитивната неврология в Медицинското училище на Rutgers Robert Wood Johnson и Института по здравеопазване, политика в здравеопазването и изследване на стареенето. Той и ръководи проучването за връзката между COVID-19 и различните когнитививни нарушения.

 

В процеса на проучването ще бъдат наблюдавани психичните състояния, настроенията и съня на отделните пациенти. Ще сравняват техните изследвания с ядрено-магнитен резонас (ЯМР) и биохимичните им признаци за невровъзпалителни процеси.

 

Тези данни ще помогнат на учените да поставят основите на нова хипотеза за връзката между възпалителните процеси протичащи по време на и след COVID-19 и тези появяващи се при болестта на Алцхаймер. Друга цел на това проучване е да се определи до каква степен ще са полезни вече одобрените лекарствени вещества за когнитивни нарушения.

 

Проучването на Д-р Ху и екипът му се основава на данни получени от съвместаната им работа им с д-р Сабиха Хюсейн, доцент по медицина в Отдела за белодробни и критични грижи в Медицинското училище на Rutgers Robert Wood Johnson и ръководител на програмата за възстановяване след COVID-19.

 

Благодарение на тази програма всяка седмица около 15-17 души биват предоставяни с редица услуги - в сферата на поведенческото здраве, кардиологията, белодробната, физическата и речевата рехабилитация, както и сънна терапия.

 

Други помощи в допълнение към когнитивната оценка и терапията, които д -р Ху и екипът му предоставят, заедно с Института за рехабилитация Кеслер, включват хранителни набавки, помощ при финансови и социални затруднения, свързани с възстановяването.

 

Когнитивни нарушения се наблюдават при 62% от пациентите включени в програмата, като най-често срещаните са загуба на памет, объркване, главоболие и други.

 

Програмата за възстановяване след COVID-19 приема и пациенти при които не се наблюдават активни симптоми, засягащи дихателната или сърдечносъдовата система, тъй като при тези пациенти могат да се наблюдават неспецифични за COVID-19 симптоми като умора, неврокогнитивни проблеми, депресия и тревожност.

 

 

Източници:

https://www.news-medical.net/news/20210913/Rutgers-study-examines-link-between-COVID-19-and-memory-loss-dementia.aspx