При наличие на хронични възпалителни чревни заболявания (IBD) има два пъти по-голям риск от развитие на деменция, констатират изследователи от проучване на Калифорнийския университет в Сан Франциско. 


Предполага се, че промените в стомашно-чревния трак могат да влияят на мозъка по оста черва-мозък.


По-рано учени откриха, че характерни за болестта на Паркинсон протеини могат да възникнат първо в червата и да достигнат мозъка през блуждаещия нерв, както и че промени в чревната микрофлора са свързани с редица състояния от психични разстройства до болест на ПаркинсонПри настоящото учените откриват, че при хронични възпалителни чревни заболявания, като улцерозен колит и болест на Крон, има по-висок риск от развитие на деменция, която може да се изяви по-рано.


По думите на водещия автор д-р Бинг Занг може да се търси връзка между възпалителните чревни заболявания и неврокогнитивния упадък. Характерни симптоми при тези заболявания е коремната болка и наличието на кръв във фецеса. 


На този етап не може да се коментира причинно-следствена връзка, тоест не може да се твърди, че IBD причиняват деменция, но авторите обръщат внимание на възможната връзка между тях. 


Възможно е нарушената чревна микрофлора и уврежданията на чревната лигавица, които са налични при тези заболявания, да са в основата на тази връзка.


В проучването са използвани дани на 1792 души на възраст над 45 години, при които е поставена диагноза за възпалително чревно заболяване поне два пъти в периода 1998 г. и 2011 г. и нито една за деменция, като случаите им са проследени до 2013 г. Данните са получени от Тайванската национална здравноосигурителна институция.


Резултатите показват, че деменцията е по-често срещана при пациентите с хронични възпалителни чревни заболявания, отколкото при тези без анамнеза за такива, съответно 5,5% и 1,4%. Деменция при тях се диагностицира средно над 76-годишна възраст, което е с около 7 години по-рано отколкото при контролната група. 


След отсяването на фактори, като възраст, пол и други заболявания, изводите на изследователите са, че при хронично възпалително заболяване рискът от деменция е 2,5 пъти по-висок и с над 6 пъти по-голям от Алцхаймер, конкретно. 


От екипа предполагат, че при пациентите с по-дълга история на възпалително чревно заболяване има по-висок риск от деменция, като препоръчват проучването да се повтори с други групи от населението.


Това, което липсва на проучването, е преценка и на фактори като диетично хранене, физическа активност, психично здраве, например дали пациентите са страдали от тревожност и депресия, които също биха могли да имат отношение към риска от деменция, коментират експерти, без да изключват вероятността на връзката, като отбелязват, че рискът все пак се отнася за напреднала възраст.


Проучването дава още една насока, която учените да използват в търсенето на начини как по-ефективно да се помогне на хората с хронични възпалителни чревни заболявания да имат по-добро качество на живот.


Източник: 
www.theguardian.com