Според изследване на учени от Норвегия е налице значителна връзка между промените в чревната микробиота и продължителната дихателна дисфункция при пациенти с COVID-19. Проучването разкрива, че промененото разнообразие и състав на чревния микробиом, заедно с повишени плазмени нива на липополизахарид-свързващ протеин са свързани с различни дихателни промени при пациенти, прекарали заболяването, дори и след три месеца от дехоспитализация. Понастоящем изследването е достъпно на сървъра medRxiv.


Според учените тежестта на заболяването зависи главно от анормалното активиране на имунната система и развитието на системно възпаление. Но резидентната микробна флора в стомашно-чревния тракт играе жизненоважна роля в регулирането на местните и системни имунни отговори.


В този контекст някои скорошни доказателства предполагат участието на чревната микробиота в медиирането на възпалителни реакции при пациенти с COVID-19. Освен това е установена връзка между дисбиозата на чревната микробиота и развитието на вторични системни инфекции при пациенти с COVID-19.Това проучване е част изследване, свързано с определяне на ефикасността на антивирусните лекарства при хоспитализирани пациенти с COVID-19.


Общо 181 хоспитализирани пациенти с COVID-19 са включени в изследователския проект. Плазмените проби са били събирани от пациентите при постъпване и след три месеца от дехоспитализацията. Маркерите за дисфункция и наличие на възпаление на чревната бариера са анализирани в кръвна плазма. При 3-месечното проследяване е оценена дифузионната способност на белите дробове за очистване на въглеродния диоксид, за да се определи нивото на белодробна дисфункция. Но паралелно с това се вземат и ректални проби за анализиране състава на чревната микробиота.


По време на хоспитализация около 33% от пациентите са имали прояви на остра дихателна недостатъчност. При тези пациенти се наблюдава значителна връзка между повишените плазмени нива на полизахарид-свързващия протеин и дихателната недостатъчност. Според наличната литература, повишено ниво на протеина може да бъде резултат от тежка инфекция с SARS-CoV-2, следствие активиране на вродената имунна защита. Открива се и високо ниво на друг маркер, посочващ дисфункция на чревната бариера - REG-3α, който е вид лектин с антибактериални свойства.


Изследването подчертава потенциалната роля на чревния микробиом при определяне на острите и хронични клинични прояви на COVID-19. Оста на влияние между червата и белите дробове, установена в проучването, трябва да бъде допълнително изследвана като потенциален рисков фактор за продължителен COVID.


Източници:
Gut microbiota alterations in patients with persistent respiratory dysfunction three months after severe COVID-19 | medRxiv