Ацетилсалициловата киселина, световноизвестна под името аспирин, е едно от най-широко разпространените и употребявани лекарствени вещества за всички времена. Нейната забележителна история, обаче, е малко известна. Нека се запознаем накратко с нея по повод 115-я рожден ден на аспирина, който се отбелязва на 10 август.

 
Практическото приложение на салицилатите, към които аспиринът принадлежи, датира от древен Египет. В известния Еберсов папирус от 1543 пр. Хр. е описано приложението на върбова кора и мирта – растителни дроги, богати на салицилати, за болка и висока температура. Върбовата кора е препоръчвана от Хипократ за тези показания, като трудовете му навлизат в средновековната медицинска литература. 
 
Голям напредък в точното охарактеризиране на свойствата на върбовата кора през XVIII век прави Едуард Стоун, който установява, че тя има близки свойства до златния стандарт за лечение на малария по онова време – перувианската кора. Стоун изсушава и разпрашава голямо количество върбова кора, която дава на болни от малария. В писмата си до Кралското научно дружество той изтъква неизменния успех на лечението, отбелязвайки, че може би единственият недостатък на върбовата кора е малко по-слабият й ефект, в сравнение с перувианската кора. Това, което той не знае, е, че последната съдържа хинин, който лекува маларията, убивайки причинителя, докато салицилатите, съдържащи се във върбовата кора, само потискат болката и понижават температурата. Голямото предимство на върбовата кора обаче е широката й достъпност и много по-ниската й цена, в сравнение с перувианската.
 
В началото на XIX в Германия започват опити да бъдат синтезирани и получени в чист вид салициловата киселина и нейното производно – ацетилсалициловата киселина. Няколко екипа химици извеждат няколко синтетични схеми с различна ефективност и рентабилност, като световноизвестен става синтезът на младия химик Феликс Хофман. 
 
Счита се, че на 10 август 1897 г. Хофман пръв получава ацетилсалицилова киселина в стабилен, годен за таблетиране вид. Любопитна подробност е, че въпреки че Хофман получава славата на откривателя, през 1949 Артър Айхенгрюн публикува статия, в която твърди, че той планира и ръководи синтеза, както и първоначалните клинични изпитвания, а Хофман е просто лаборант, извършващ синтеза стъпка по стъпка, така както е описан от Айхенгрюн. Историците са изследвали тезата на Айхенгрюн и са я приели за правдоподобна. Кой обаче трябва да бъде назован откривател на синтеза, е невъзможно да се каже със сигурност.
NEWS_MORE_BOX
 
През 1899 г. ацетилсалициловата киселина за пръв път е пусната на пазара под търговското име Аспирин. През първите 50 години от пускането й на пазара ацетилсалициловата киселина се радва на огромна популярност и търговски успех, без дори фармакологичният й механизъм на действие да бъде установен - това става едва през 1971 г. Любопитно е да се отбележи, че по време на епидемията от испански грип през 1918 г. аспиринът е дотолкова масово прилаган, че някои хора умират не от болестта, а от предозирането му.

Стомашното дразнене и кървене са голям недостатък на ацетилсалициловата киселина, с който на лекарите се налага да се примиряват до 1953 г. до появата на парацетамола – друг успешен аналгетик, добил широка популярност. Парацетамолът щади стомашната лигавица и бързо измества аспирина от пазарната му ниша. Положението на аспирина се утежнява допълнително от пускането на пазара на ибупрофен през 1969 г.
 
Пред аспирина обаче се открива нова пазарна ниша. През 1950 г. д-р Лорънс Крейвън, семеен лекар от Калифорния, забелязва, че след като предписва на пациентите си медицинска дъвка, съдържаща ацетилсалицилова киселина (АСК), необичайно висок процент от лекуваните биват хоспитализирани поради кръвоизливи. Крейвън предлага идеята, че АСК е антитромботик и прави първите изследвания в тази насока. 
 
Окончателното изясняване и потвърждаване на антитромботичните свойства на АСК е дълъг процес, окончателно завършен в края на 80-те години на миналия век. Днес е известно, че АСК възпрепятства слепването на кръвните плочици (тромбоцити) – централен момент в образуването на тромби, и е широкo прилагана от лекарите за профилактиране на инфаркт и инсулт.
 
Противовъзпалителните и температуропонижаващи свойства на АСК, заедно с антиагрегантните й свойства, й отреждат място сред най-широко прилаганите лекарства в историята. Днес тя се предлага под огромно разнообразие от търговски имена за показания, вариращи от главоболие и висока температура, през профилактика на инфаркт и инсулт, до по-редки състояния като синдром на Кавазаки и флъш-синдром. Продажбите на АСК надминават 40 000 тона (над 40 000 000 килограма!) годишно.