При задълбочено изследване на клетъчния отговор при инфекция с ковид-19, учени от медицински институт „Sanford Burnham Prebys” откриват редица гени, които участват в борбата с вируса. Познанието на тези гени може да даде отговор на въпросите, свързани с тежестта на инфекцията и потенциалното и лечение.

 

Въпросните гени са свързани с интерфероните – молекули, произведени от имунните клетки, които играят важна роля при борбата с различни вирусни инфекции.


 

Вече се знаят много факти за вируса, включително начините, по които той прониква в клетките, но все още не е открито неговото „Ахилесово сухожилие“, за да бъде изработен ефективен противовирусен медикамент.

 

В началото на пандемията стана ясно, че при някои от по-тежките случаи е отслабен интерферонният отговор. Именно това кара учените да разгледат гените, които се повлияват от интерфероните, наречени интерферон-стимулирани гени, или ISGs.

 

Благодарение на знанията, получени при епидемията със SARS-CoV-1 през 2002-2004 г., учените успешно създават лабораторни експерименти, за изследване на въпросните гени, контролиращи размножаването на вируса, причиняващ ковид-19.

 

65 гени повлияват инфекцията – Някои възпрепятстват проникването на вируса в клетките, други пречат на синтезата на неговата РНК (вирусния геном), а трети – сформирането на нови вирусни частици. Оказва се, че тези гени упражняват влияние и върху други вируси, като грипния вирус и ХИВ.

 

Осем от откритите гени влияят както върху SARS-CoV-2, така и SARS-CoV-1, компроментирайки репликацията на вирусите на подклетъчно ниво, в органелите, отговорни за опаковането на протеини. Информацията е важна, но недостатъчна и е нужно допълнително изследване, за да се разбере дали вариации в тези гени отговарят за разликите в тежестта на инфекцията.

 

Следваща стъпка в проучването е изследването на новите варианти на вируса и влиянието им върху споменатите интерферон-стимулирани гени. Авторите на прпучването споделят, че вече са събрали проби, които да изследват.

 

„Изключително важно е да не "махаме крака от педала" за базисните изследвания на коронавируса, особено сега, когато ваксините малко или много контролират неговото разпространение. Стигнахме дотук, благодарение на огромната изследователска активност в цял свят и трудът на всички учени ще е особено важен, когато, а не ако, настъпи следваща подобна криза.“ казва проф. Сумит К. Чанда от отдела по имунитет и патогенеза в института.

 

Трудът е публикуван в Molecular Cell.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210416145832.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276521003130?via%3Dihub