Специализираното медицинско издание на американската асоциация по белодробни болести съобщи в своя обзорна статия за проведено проучване, ангажиращо вниманието на специалистите по белодробни болести относно профила на безопасност и ефикасност при приложението на инхалаторни кортикостероиди при деца за лечение на бронхиална астма.  Заключението на специалистите, водили проучването, е, че приложението на инхалаторни кортикостероиди при деца със застрашаваща бронхиална обструкция и развитие на бронхиална астма при вирусни инфекции е особено полезно и води до много добра терапевтична толерантност.

Според проведените проучвания, публикувани в списание Pulmonary medicine, най-честата причина за развитие на бронхиална астма при кърмачета и малки деца е предшестващата или персистираща инфекция на горните дихателни пътища. Обикновено засяга децата между 6 и 8-годишна възраст. За момента се приема, че е възможно бронхиалната обструкция при децата да е епизодична, тоест провокирана от чести респираторни инфекции, или провокирана от множество други тригери. За момента, обаче, специалистите по респираторни заболявания се въздържат от приемането на такова разпределение в съвременната класификация на заболяването.

Заболяването бронхиална астма при деца се диагностицира в пъти по-трудно, отколкото при възрастни. Най-трудни за поставяне на диагноза са децата в кърмаческа възраст. Това често е повод за подценяване на състоянието и недостатъчно диагностициране, тъй като невинаги аускултаторната находка при малките пациенти е достатъчно меродавна. Според специалистите, причината за това е, че децата често развиват понижение в белодробната функция, което неутрализира ясно изразената находка при аускултация на гръдния кош. Плюс всички затруднения, които имат в днешни дни специалистите при поставянето на диагнозата, често пациентите се адаптират изключително бързо към състоянието си и свикват с: бронхиално-астматичния си живот.

Предвид изложените факти за трудността при поставяне на диагнозата, специалистите са изработили алгоритъм, с който да улесняват цялата процедура по поставяне на диагнозата. По този начин в практиката навлиза показател за предсказване на риска за развитие на бронхиална астма. Нарича се API – от английски астматичен предиктивен индекс. Честото му приложение довежда до значителен спад в труднодиагностицируемите пациенти с бронхиална астма, което понижава риска за пациентите в по-късен етап от развитието си. За момента обаче липсват данни, че показателят API е меродавен за предсказване на терапевтичния отговор при пациенти с астма.

NEWS_MORE_BOXАмериканският журнал е провел няколко серии от проучване на пациенти с бронхиална астма, при които прилагат различни видове инхалаторни кортикостероиди в терапевтични дози. По такъв начин в продължение на 4 седмици е провеждане проучване с деца, страдащи от вирус-индуцирана астма. Приложеният при тях будезонид не показал никакъв терапевтичен ефект, а доказаният толеранс от страна на пациентите бил на границата с минимума.

В проучването бил приложен още един медикамент – флутиказонов пропионат. Според специалистите, при четириседмичното тестуване на пациентите с препарата е доказано, че ефектът на медикамента е изключително голям, което ефектира в драстичното снижаване и скъсяване на периодите на екзацербация на пациентите, поддръжката на ремисия и рисковете от внезапна поява на остър спазъм при поставяне на диагнозата бронхиална астма.

Същият този медикамент – флутиказонов пропионат бил приложен и в 12-седмично проучване. В този етап специалистите са доказали, че той може да бъде абсолютна алтернативи за лечение на бронхиалната астма при деца и кърмачета, защото намалява драстично и дори елиминира изцяло нуждата от приложение на салбутамол, тъй като рисковите периоди намаляват, а в някои случаи дори изчезват.

В заключението си специалистите обявяват флутиказон за „шампион“, тъй като намаляват периодите на пристъпи или проявата на каквато и да било симптоматика, както и драстично понижават честотата на приложение в остър спазъм на венозни, перорални или инхалаторни бронходилататори и кортикостероиди.

Последните редове на новия журнал споделят за ефекта на един тип „предхождаща терапия“. Според някои издания още се нарича „изпреварваща терапия“. Целта й е приложението на лекарствени средства, които да предскажат евентуално настъпващия пристъп и да снижат до минимум появата на симптоматика, усложнения и приложението на венозни, перорални или инхалаторни кортикостероиди и бронходилататори.

Според родителите на такива пациенти – деца или кърмачета, терапията е за предпочитане пред поддържащата ежедневна доза на прилаганите медикаменти в другите опции за лечение, според съвременните схващания на белодробните специалисти. Единственото и най-важно е терапията да започне още преди първите сериозни появи на симптоми на бронхиална обструкция или инфекция на горните дихателни пътища. Този тип терапия се е доказал като изключително ефективен при овладяването на острофазовите инфекции на горните дихателни пътища, провокирани от вируси. Заключението на специалистите е, че предхождащата терапия, представена от инхалаторни кортикостероиди значително намалява пристъпите на индуцирана от вируси обструкция на бронхите и понижава симптоматиката и наложителността от прием на перорални кортикостероиди.