Ако единият съпруг, страда от сърдечносъдово заболяване, вероятността и другият да развие болест от същата група, е особено висока, докладват китайски учени на годишната научна конференция на Американската колегия на кардиолозите.


В проучването им са включени над 5000 хетеросексуални двойки, като възрастта на единия от партньорите е минимум 45 години. Анализирани са данни за медицинската история на партньорите, настоящото им здравословно състояние, факторите за сърдечносъдово заболяване, в това число телесно тегло, тютюнопушене, артериално налягане, физическа активност, злоупотреба с алкохол и социално-иконимически условия. 


Изследователите допълнително си отбелязвали честотата на възникналите сърдечносъдови инциденти, като инфаркт и инсулт, и необходимост от оперативна интервенция заради исхемична болест на сърцето. Авторите от пекинския Център за изследване на сърдечното здраве констатират, че сърдечносъдовият риск при хората е свързан със здравословното състояние и начина на живот на семейния им партньор. Според тях като рисков фактор за развитие на сърдечносъдово заболяване трябва да се разглежда и стресът в резултат от грижите за болния любим човек. 


И по-рано беше известно, че рискът при хората, грижещи се за прекал инсулт съпруг/а, е по-висок, но сега изводите се отнасят за цялата група на сърдечносъдовите заболявания. 


Анализът на данните показват, че при мъжете, грижещи се за своите съпруги със сериозни сърдечносъдови заболявания, възниква подобна патология в 28% от случаите. За сравнение, рискът от сърдечносъдово заболяване при мъжете, чиито съпруги се радват на здраво сърце, е 12%. Най-висок е рискът при мъжете, грижещи се за прекарали инсулт съпруги, които освен това злоупотребяват с цигарите и са със затлъстяване. 


21% от жените, грижещи се за съпруг с болно сърце, развиват сърдечносъдови заболявания, докато обикновено този процент е 9.


В проучването са включени хора от различни социално-икономически групи, живеещи в различни райони в Китай, което според авторите показва адекватността на получените резултати за общата популация на всички държави.


Според тях здравните грижи следва да бъдат насочени не само към сърдечно болния пациент, но към проследяване здравето на цялото му семейство. Получените резулати показват необходимостта да се следи и сърдечносъдовото здраве на съпруга на болния пациент и се взимат необходимите профилактични мерки отрано и за него/нея.


Източници:
One spouse with heart disease may double risk for other | EurekAlert! Science News