Бокавирусите са част от семейството на т. нар. Парвовируси – Parvoviridae. Изолират се най-често при новородени и малки деца, които се хоспитализират с пневмония или диарични изхождания.


От откриването си през 2005 г. до този момент са описани три щама (разновидности) на вируса. Те са ДНК-вируси, които са изолирани за първи път от проби на горните дихателни пътища при деца с остро протичаща инфекция.


Вирусът се открива както при хора, така и при животни. Изолирането му най-често е в комбинация с други вируси, което предизвиква дискусии по отношение на това дали патогенът е способен самостоятелно да доведе до развитието на заболяване или това е възможно единствено в комплекс с други вируси.Най-често вирусът е изолиран в комбинация с респираторен синцитиален вирус (посочван като най-честата причина за бронхиолит), аденовируси, ентеровируси, включително и херпес симплекс тип 1 и тип 2.


Основните симптоми, които се свързват с инфекция, причинена от вируса са треска, кашлица, хрема, диария и повръщане. Тези симптоми не са специфични и имитират клиничната картина на заболявания, причинени от други инфекциозни причинители.


Характерно е, че децата, при които най-често се изолира вирусът се налага хоспитализация, поради по-тежко протичане на симптомите. Най-честата причина за прием в болница е развилата се първична вирусна пневмония.


Основният механизъм за разпространение, който се посочва е при отделяне на секрети от дихателните пътища (при кихане, кашляне и говорене). Но вирусът се изолира още от изпражнения, както и кръвни проби.


Диагностичните тестове, които се използват за доказване на вирусната инфекция е PCR изследване на секрет от дихателните пътища, но малка част от лабораториите разполагат със специфичните за тях сетове. С тези тестове се открива генетичен материал на вируса.


Към днешна дата няма специфично лечение или профилактика (ваксина) срещу заболяването. Терапията е изцяло симптоматична, в зависимост от клиничната картина.


Поради факта, че все още вирусът е обект на проучвания няма точни данни за инкубационния период, пътищата на разпространение и начините за превенция.