Най-големият частен фармацевтичен концерн в света – Boehringer Ingelheim, ще придобие за 1,18 млрд. евро биотехнологичната компания NBE-Therapeutics в търсене на по-ефективно и трайно лечение на тежки форми на рак.

 

NBE-Therapeutics е фокусирана върху разработването на конюгат антитяло-лекарства (ADC). Те са в основата на онкологични терапии от ново поколение за таргетиране на туморните клетки .


 

Основното съединение на NBE-Therapeutics за борба срещу солидни тумори и рак на гърдата в момента се намира в първа фаза на клиничните проучвания.

 

Изследванията на Boehringer Ingelheim са насочени към разработването на таргетни терапии за трудни за лечение тумори.

 

Чрез придобиването на NBE-Therapeutics немският концерн ще засили проучванията в областта на новите технологии за ангажиране на антитела и Т-клетки в борбата срещу раковите клетки.

 

За NBE-Therapeutics

 

NBE-Therapeutics е частна швейцарска биотехнологична компания, основана през 2012 г в Базел с финансовата подкрепа на венчър фонда на Boehringer Ingelheim и международната инвестиционно-финансова група PPF Group.

 

За платформата ADC

 

Конюгат антитяло-лекарствата (ADC) са клас лекарства, които се състоят от антитяло, което се свързва специфично с мишена на група туморни клетки. Антитялото също е свързано с цитотоксично лекарство, за да унищожи тези клетки.

 

Ако лекарството се приема редовно, това би създало неприемливо високи нива на токсичност. Поради способността да се локализира медикамента в туморната микросреда с помощта на антитяло профилът на безопасност на лекарството става приемлив.

 

Патентованата платформа на NBE-Therapeutics създава мощни имуностимулиращи конюгат антитяло-лекарства съдържащи антрациклин, които директно достигат туморните клетки и индуцират дълготраен имунологичен антитуморен ефект.

 

Тази технология включва патентован етап на ензимно конюгираща стъпка, позволяваща място-специфично свързване на лекарствените малки молекули към моноклоналните антитела, като по този начин преодоляват трудностите, свързани с ограничената серумна стабилност и нестабилни хетерогенни връзки.

 

Основното съединение на NBE-Therapeutics, NBE-002, е клас ADC анти- ROR1, а ROR1 e рецептор на тирозин киназа, изразен в различни хематологични и солидни злокачествени заболявания, включително тройно отрицателен рак на гърдата и белодробен аденокарцином. В момента съединението е във клинични проучвания Фаза I.

 

През 2019 г. Boehringer Ingelheim постигнала нетни продажби от близо 19 млрд. евро.