България е на трето място сред държавите от Европейския съюз по употреба на антибиотици според проучване на Eurobarometer. Нареждаме се и сред държавите с най-голяма липса на знания относно употребата на антибиотици, редом с Румъния и Гърция.

 

Проучването е проведено през 2022 г. по програма на Европейската комисия. Целта му е била да се открие по какъв начин се е променило използването на антибиотици по време на пандемията с COVID-19. В цяла Европа се наблюдава драстичен спад на ползването на антибиотици през 2021, което би могло да се дължи на по-рядкото боледуване заради мерки като носене на маска, дистанция и по-добра хигиена, според 28% от участващите.В България обаче се наблюдава голям процент на участващи, които са взимали антибиотици през последните 12 месеца до провеждането на анкетата – 33% от участващите са заявили употреба на антибиотици. Друг начин да се онагледи тази информация е чрез дефинирани дневни дози (ДДД) на 1000 жители на ден. В страната ни тези дневни дози са 24,4 средно. В сравнение с други държави от Европейския съюз България има значително висок процент употреба на антибиотици, нареждайки се на трето място след Малта и Люксембург, които имат съответно 42% и 36%. Най-малка употреба имат Нидерландия, Германия и Швеция.


Друг обект на изследването е била информираността на гражданите от различни страни относно антибиотиците, както и процедурата по вземането им. Когато на участниците е зададен въпросът дали преди взимане на антибиотици са им правени изследвания, например на кръв, урина или гърлен секрет, в Европа повече от половината участващи са заявили, че не са минали през такава процедура. Такива изследвания имат значение в решението за назначаване на антибиотици. 


Средно 50% от европейските граждани знаят, че антибиотиците не унищожават вируси. От останалите 50, 39 % отговарят, че антибиотиците спират вирусните заболявания, а останалите 11 дават отговор „не знам“. В отговор на въпроса „антибиотиците ефективна мярка ли са срещу настинката?“ 30% от участващите смятат, че антибиотиците могат да се използват при лечение на настинка, което е грешен отговор. На двата въпроса участващата група от България показва съответно 41 и 46 процента добра информираност. За сравнение, други държави от Балканския полуостров като Румъния и Гърция заемат най-долните места в диаграмата на проучването на Eurobarometer със съответно между 30 и 44 процента информираност по двата въпроса.

 

Източник:

Antibiotic use dropped post-COVID. Which countries in Europe rely on them the most and least? | Euronews