Български учени са участвали в откриването на четири нови химични елемента. Това са елементите 113, 115, 117 и 118, които предстои да бъдат вписани в Менделеевата таблица.

 

Обединеният институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия е подал заявление за признаване на научното откритие, съобщи директорът на института академик Виктор Матвеев в Министерския съвет в София.Институтът е подал заявлението си до Международната организация за чиста и природна физика и Международната организация за чиста и природна химия и след като бъде признато авторството на института, той ще има право да предложи и имената на новите елементи.

Институтът вече е попълнил Менделеевата таблица с два елемента, открити от неговите учени - фльоровий и ливърморий, които заемат съответно места 114 и 116 в таблицата. Откриването на новите химични елементи е плод на дългогодишни усилия на много учени, включително и такива от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките.

NEWS_MORE_BOX

 

В момента около 35 български специалисти работят в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Общо там се трудят 1200 дипломирани инженери, физици, химици, като от тях 500 са учените от други страни.

Фундаменталните изследвания дават възможност за развитие на научни приложения в редица иновационни технологии - например в лъчетерапията при лекуване на онкоболни пациенти, в медицината и хранително-вкусовата промишленост.

Учените посочват, че е много важно за страни като България, която има развита ядрена енергетика, да се разработването на технологии за третиране на дългоживеещите ядрени отпадъци.

 

Обединеният институт за ядрени изследвания е избран също така за координатор на общоевропейска програма за изследване на замърсяването с тежки метали, като се изследват следите от тях в мъховете.