Моноклоналните антитела набират все по-голяма популярност подари високата си ефективност в лечението на редица заболявания, сред които влизат и алергиите.

 

По данни на Световната здравна организация (СЗО) в световен мащаб алергиите заемат едно от челните места по разпространение сред всички хронични заболявания. Те се проявяват като свръхчувствителност към чужди, обикновено безвредни за организма вещества (алергени), които имунните клетки идентифицират неправилно като заплаха за здравето.


 

Един от основните проблеми при алергиите се дължи на това, че броят на алергените, към които хората могат да бъдат свръхчувствителни, е неограничен. В медицинската литература са описани повече от 50 вида алергични реакции или алергии, като най-често срещаните са: ринит или сенна хрема; дерматит; алергична астма; уртикария; атопичен дерматит; инсектна алергия и др.

 

От значение за появата и развитието им са както генетичната предразположеност, така и много фактори от околната среда. Сред тях водещи са навлизането в бита на изкуствено създадени субстанции и химически препарати, които не са съществували в близкото минало. Това прави средата, в която живеем, наситена с алергени, които е почти невъзможно да бъдат избегнати.

 

Според проучвания, проведени през последните години, честотата на алергичните заболявания сред населението по целия свят се е увеличила значително. Днес се приема, че не по-малко от 30% от човешката популация е засегната от алергични реакции.

 

За да се повиши информираността на обществото относно алергичните заболявания, на 8 юли отбелязваме Световния ден за борба с алергиите. Началото на инициативата е поставено през 2005 г. от Световната организация за борба с алергиите.

 

През последните десетилетия се наблюдава и неблагоприятната тенденция за разширяване на възрастовите граници за проява на алергии не само в ранните детски години, но и при по-възрастни хора.

 

Съвременната медицина разполага със средства, които помагат за облекчаване на алергичните състояния. От особена важност е и най-съвременният метод за тяхното лечение чрез биологична терапия с разнообразни моноклонални антитела, който е достъпен и у нас.

 

Вече съществуват и терапиии, които предотвратят появата на алергични симптоми и реакции. Пример в това отношение е широко използваната в клиничната практика специфична имунотерапия/ваксинация със съответния алерген, който е единственият етиологичен метод за лечение и профилактика на алергичните заболявания.