Рискът от тежко протичане от COVID-19 при хората от третата възраст е значително по-висок. Съответно и смъртността варира в по-големи проценти. Поради тази причина профилактиката на инфекцията е с прицелна група лица над 65 години. В рисковата група попадат и бременните, но при тях въпросът за безопасността на ваксината е още по-сериозен.


През 70-те години на миналия век клиничните изпитвания при бременни жени стават етично сложен въпрос, тъй като никой не иска да рискува развитието на вродени дефекти при плода.


Все още има медицински състояния, за които се налагат контролирани проучвания при бременни, за да се гарантира, че лекарствата са безопасни и ефективни. На фона на развилата се пандемия от COVID-19 започнаха да излизат и резултати от проучвания, които сочат в полза за прилагането на ваксината при бременни.При проучените ваксини - Pfizer–BioNTech, Moderna, Oxford–AstraZeneca и Janssen се отчитат данни за ефект върху бременността при животински модели. Разлика с бременността при хората е, че при животинските модели периодът е значително по-кратък. Така обемът на проби е много по-голям и при наличие на проблем, свързан с безопасността, ще бъде по-лесно да се открие.


Във всички проучвания, проведени за ваксините срещу COVID-19 към днешна дата, не е отчетено влияние върху способността на животните да забременяват, да запазят плода или да се наблюдава изява на вродени дефекти.


Резултати от проучвания показват, че бременните прекарват заболяването по-леко в сравнение с небременни жени при статистическо сравняване.


CDC разгледа и резултатите от бременността сред ваксинираните за COVID-19. Честотата на аборт, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане и вродени аномалии е подобна на тази в общата популация.


Платформата за аденовирусни ваксини (включена във ваксините Oxford – AstraZeneca и Janssen) е била тествана преди това при бременни по време на клинични изпитвания за ваксини срещу ХИВ и Ебола, без значителни рискове. Въпреки това не трябва да пренебрегваме повишения риск, особено при жени в детеродна възраст, за церебрална венозна синусова тромбоза и тромбоцитопения, установени при някои лица


Източници:
https://www.technologynetworks.com/biopharma/articles/covid-19-vaccine-safety-in-pregnancy-349654?fbclid=IwAR1pl7nYeBbQGJV_9owtq_tQJxhekTNfIy0E_cAvKkMPvwE4H0QxS8r7d00
Bowman CJ, Bouressam M, Campion SN, et al. Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine. Reprod. Toxicol. 2021;103: 28-35. doi: 10.1016/j.reprotox.2021.05.007.