Според ново изследване, анализиращо лечението при 774 мъже, приемът на бета-блокери – широко използвани антихипертензивни лекарства, намалява риска от развиване на деменция. Резултатите показват, че мъжете, приемащи тези лекарства, по-рядко развиват мозъчни изменения, предвещаващи когнитивни затруднения.

 

Изследователите обаче изтъкват, че е твърде рано да се препоръчват бета-блокери за предотвратяване на деменция. Резултатите от проучването са предварителни, а то самото е непредставително. Необходимо е да се проведат изследвания с по-голям брой участници, включващи представители от всички раси, за да се добие представа за ефекта при различните етнически групи.


 

Високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове, които снабдяват мозъка с кислород и хранителни вещества. Съдовата деменция е втората по честота форма на деменция след болестта на Алцхаймер.

 

Друго наскоро приключило проучване, но много по-обхватно от настоящото (над 800 000 участници) показва, че друга група лекарства против хипертония, наречени антагонисти на рецептора за ангиотензин II, понижават риска от деменция с 50%, включително болест на Алцхаймер.

 

Налице са и доказателства, сочещи, че всяка форма на антихипертензивна терапия понижава риска в една или друга степен.