Според резултатите на проведено преклинично проучване, подхранването на синтезата на белтъци, естествено намиращи се в големи количества в кръвта, значително намалява щетите от исхемичен инсулт, нанесени върху централната нервна система. Изследването е проведено от тексаския университет.

 

Белтъците, които биват разглеждани в научния проект играят роля в потискането на възпалението и са част от фамилията на интер-алфа инхибиторните протеини (IAIPs). Този вид белтъци се произвеждат главно в черния дроб, след което навлизат в кръвта, където концентрацията им е голяма.


 

Инсулт се развива при прекъсване на кръвния ток към мозъка. Причините могат да бъдат две – запушване на кръвоносен съд, снабдяващ мозъка или разкъсване на такъв. При първия случай инсултът се нарича исхемичен.

 

Вследствие на нарушения кръвоток не достигат достатъчно кислород и хранителни вещества до дадени области от мозъка и това води до загиване на неврони в тези зони, което може да се прояви с множество различни симптоми.

 

Учените правят разширено проучване на структурата и функцията на белтъците и ефекта, който оказват върху състоянието на организма след инсулт. Оказва се, че IAIP предлагат значителна невропротекция и са потенциална иновативна терапия за пациенти с исхемичен инсулт.

 

За да проверят ефекта на белтъците, учените изследват проби от кръв и мозъчна тъкан от пациенти с инсулт. В следващия етап биват изследвани клинично сходни лабораторни модели, имитиращи най-честите клинични примери на инсулт. В крайния етап се изследват генетично модифицирани модели, чиито рецептори за активация на белтъците от системата на комплемента, вземаща участие в имунната реакция и възпалението, биват премахвани.

 

Учените откриват, че след инсулт нивата на белтъците от изследваната фамилия в кръвта намаляват. Въвеждането на разтвор, съдържащ белтъците веднага след тромбоза на мозъчен съд също значително намалява размера на увредените тъкани в централния мозък и околния оток.

 

Допълнително, учените откриват, че дори по-късно въвеждане на разтвора води до по-добро развитие в състоянието. Дори 9 дни по-късно, резултатите са обещаващи.

 

Проучването е публикувано в The Journal Of Clinical Investigation

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2021-09-family-proteins-ischemic-treatment-preclinical.html

https://www.jci.org/articles/view/144898