За втори път се прави констатация, че причинилият настоящата пандеция нов коронавирус SARS-CoV-2 е бавно мутиращ. Това увеличава вероятността от създаването на успешна ваксина. 


По думите на Питър Тийлън, молекулярен биолог от лабораторията по приложна физика на университета Джон Хопкис и кандидат на инженерните науки, проектирането на ваксини и терапии за един вирусен щам е много по-лесно, отколкото за бързо променящ се вирус. Ученият е част от колегиума на университета, който секвенира вирусния геном. 


Откакто започна да се разпространява активно сред населението декември миналата година в Китай досега вирусът е засегнал близо 7 400 000 души и живота си са загубили над 417 000 души от ковид. Целият свят се принуди да прибегне до една или друга степен ограничения с цел да се спре разпространението на вируса. По мнението на друг учен Уинстън Тимп, доцент по биомедицинско инженерство, който работи в сътрудничество с проф. д-р Стюарт Рей, ръководещ изследванията на вирусния геном в същия университет, ниската мутация на вируса обнадеждава, че може да бъде получена успешна ваксина и терапия за болестта. 


От събраните данни на учените от различни краища на света се потвърждава, че SARS-CoV-2 мутира по-бавно от известния ни грип, за който се налага производство на ваксина всяка година. Промените, които се наблюдават в генома му на този етап не образуват нови щамове на коронавируса, споделя Тилън в сайта на университета. Това донякъде се дължи на факта, че сред населението все още не съществува имунитет, който да окаже еволюционен натиск върху вируса да се промени.


На този етап по данни от различни източници в света се разработват между 124 и 150 прототипа на ваксина срещу коронавируса. Вече десет от тях са в етап на тестване при хора. Всеки научен екип избира каква ваксина да прави, като повечето са се насочили към шиповидния S-протеин на вируса, чрез който той прониква в човешките клетки. Според експертите ваксината, която блокира способността на патогена да влиза във взаимодействие с клетката би дал най-ефективна ваксина. Дали това ще бъде така учините все още не могат да са сигурни, тъй като една бъдеща мутация на вируса би могла да засегне промени именно в този протеин, което би обезмислило такава ваксина. 


При специфични участъци във въпросния S-протеин, които встъпват в пряк контакт с рецепторите на повърхността на клетката на този етап от 20 000 секвенирани образци на генома, събрани от цял свят, не се констатират сериозни промени.


Друг въпрос, който остава все така неясен за научната медицинска общност, е дали човешкият организъм изгражда имунитет срещу вируса. Дори краткотрайният имунитет от порядъка на няколко месеца също би обезмислил ваксината реално. 

 

Източници:
https://medicalxpress.com/news/2020-06-sars-cov-mutating-slowly-good.html
https://hub.jhu.edu/2020/06/10/sars-cov-2-dna-suggests-single-vaccine-will-be-effective/