Проучване, проведено от изследователите в Cleveland Clinic показва, че бариатричнита хирургия е много ефективно и трайно лечение на диабет тип 2 при пациенти със затлъстяване.

Тя позволява на почти всички пациенти да бъдат свободен от инсулиновите препарати и медикаменти за лечение на диабет, в продължение на три години след операцията.

Проучването също показва, че след хирургичната интервенция се наблюдава подобрение в затлъстяването на пациентите, което значително повишава качеството им на живот и намалява риска от развитие на сърдечносъдови заболявания.

Затлъстяването всъщност е основната предпоставка за развитие на диабет тип 2.

Като се има предвид, че приблизително един на всеки трима възрастни в САЩ е с наднормено тегло, здравните експерти, определят заболяването като епидемия.

Според Американската диабетна асоциация, ако сегашните тенденции се запазят, се очаква един на всеки трима възрастни американци, да развият диабет до 2050 г.

Повече от 90% от пациентите, които са претърпели бариатрична интервенция, са били в състояние да загубят 25 % от телесното си тегло, което от своя страна да контролира диабетното заболяване, без използването на инсулин и множеството лекарства за лечение на диабет.

NEWS_MORE_BOX


Първоначално в изследването участват 150 пациенти с наднормено тегло с лошо контролиран диабет.

Те са разделени в три групи : 1) 50 пациенти са получили само медицинска терапия, включително консултиране и лекарства; 2) 50 пациенти са подложени на байпаси и са получили медицинска терапия; 3) 50 пациенти са били подложени на гастректомия.

Ефективността е преценена чрез процента на пациентите, при които е постигнат контрол върху кръвната захар.

Повечето от пациентите с поставен байпас са постигнали необходимите нива на кръвна захар след процедурата без необходимост от прилагане на медикаментозна терапия.

За разлика от досега прилаганите лечения, които не показват подобрение на състоянието с времето, това дава обещаващи резултати.