Бактериите в червата имат роля в борбата с рака и подкрепата за чревната флора може да ускори намаляването размерите на туморните образувания при лечение на рак. Това е заключението от френско-американско проучване, публикувано в журнала Science.

 

В него се проследява състоянието на чревната флора и балансът на вредните и полезните бактерии в нея при раково болни хора, подложени на лечение с имунотерапия. Установено е, че наличието на определени полезни бактерии в червата и подкрепянето на тяхното развитие и размножаване подобрява ефекта от лечението.


 

Чревните бактерии са важен компонент както на храносмилателната, така и на имунната ни система. Те подпомагат храносмилането и хода на храната през чревния тракт, но и формират първата линия на защита на организма от приетите с храната болестотворни микроорганизми. Доминирайки числено над подобни микроби, полезните бактерии в червата предпазват от инфекциозни заболявания и същевременно секретират вещества, които модулират дейността на имунната система.

 

Доказано е, че имунологичното влияние на чревната флора повлиява лечението на автоимунни заболявания като псориазис и екзема и на алергии, особено в детска възраст. Вече е доказано, че повлиява и лечението на рак, особено в случаите, когато се прилага имунотерапия.

 

NEWS_MORE_BOX

 

По време на проучването учените проследяват 250 пациенти с рак на белите дробове или бъбреците. Установено е, че тези от тях, които са лекувани с антибиотици за овладяване на съпътстващи бактериални инфекции, реагират много слабо на прилаганата срещу рака имунотерапия. Нещо повече – установено е нарастване на туморните образувания, вместо намаляване на размерите им.

 

Учените асоциират тази зависимост с унищожителното влияние на антибиотиците върху полезните бактерии в чревната флора. За да докажат това, те предприемат мерки за подхранване на чревната флора на лекуваните срещу рак пациенти. Установява се, че този подход значително повишава отклика на пациентите към имунотерапията. Много бързо след стимулирането на чревната флора в зоната на туморните образувания е установено повишаване броя на имунни компоненти, действащи срещу раковите клетки.

 

Откритието доказва колко комплексна роля може да има стимулирането на чревната флора при раково болни и дава още една възможност за повишаване ефективността на прилаганото срещу рак лечение. Специфичното при имунотерапията е, че тя е ефективен метод, но не всички пациенти откликват на нея. След събраните доказателства за влиянието на чревните бактерии, броят на хората, чиито ракови заболявания реагират добре на имунотерапията, се очаква да се повиши.