Определен вид бактерии, живеещи в почвата и напълно безвредни за хората и животните, при попадане в организма, могат да помогнат за намаляване нивото на стреса, както и за бързото придобиване на нови умения, твърдят експерти от Американската асоциация по микробиология. 

 

Заключенията се базират на научни експерименти проведени с лабораторни мишки, но според авторите влиянието на бактериите върху човешкия организъм е сходно.

 

Благотворният ефект от влиянието на бактериите Mycobacterium vaccae върху когнитивните способности и поведението на животните бил доказан от Dorothy Matthews.

 


Резултатите от проучването били представени на годишната среща на Американското дружество по микробиология, която се проведе 23-27 май в Сан Диего.

 

„ Mycobacterium vaccae са бактерии, които нормално живеят в почвата и могат да попаднат в организма на животните или на човека чрез вдишване или чрез храната“ обяснява Matthews.

 

Проучвания показват, че при попадането на Mycobacterium vaccae, които са предварително убити чрез висока температура, в организма на лабораторните мишки се стимулира растежът на невроните в мозъка. От своя страна този процес се съпровожда с отделянето на допълнително количество от невромедиатора серотонин и понижаване нивото на стреса и безпокойството.

 

"Тъй като серотонинът играе важна роля в процеса на обучение, ние решихме да разберем дали вкарването на живи бактерии в организма ще подобрят способността и бързината, с която лабораторните животни учат“- добавя авторката на изследването.

 

За да проверят хипотезите си, изследователите наблюдавали две групи лабораторни мишки, които трябвало да се научат, за възможно най-кратко време да преминават през лабиринт. Първата групи получила храна съдържаща живи бактерии, а другата-не.

 

Получените резултати показали, че мишките, в чиято храна били добавени бактерии, имали два пъти по-добри способности да научат и да запомнят маршрута.

 

Положителния ефект върху когнитивните възможности се запазил няколко седмици след прекратяване приема на бактерии чрез храната.

 

„Предстои провеждането на допълнителни изследвания, които да покажат точния механизъм по, който Mycobacterium vaccae стимулира растежа на невроните в мозъка, както и влиянието им върху човешките когнитивни способности" - обобщава Матюс.