Автоимунните заболявания се развиват, когато имунната система се обърне срещу собствените тъкани на организма. Клетките на имунитета, познати като B-клетки, играят основна роля в тези заболявания, тъй като те формират антитела, чиято цел са собствените тъкани, вместо чуждите вредители, попаднали в организма. 
 
Всички здрави хора имат малки количества от т. нар. „самоактивиращи се B-клетки“ в имунната си система, които обикновено са безобидни. 
 
Определени събития могат да провокират развитието на автоимунни заболявания сред определена група хора, като причините за това остават неясни. 
 
Според данни на скорошно проучване хроничните бактериални инфекции могат да имат непряко отношение. Разбирането на събитията, които отключват тези сериозни заболявания, може да бъде от полза за тяхната превенция и лечение. 
 
По време на проучвания се установява, че стимулирането на имунната система, посредством инфекция, може да предизвика имунните клетки да атакуват собствените си тъкани. Вероятно причината за това се крие в определени патогени, които имитират естествено намиращите се в организма протеини – собствените му антигени. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
В резултат на реакция срещу инфекцията, B-клетките непреднамерено може да формират антитела срещу собствените антигени на организма. 
 
Този механизъм обаче не е приложим при автоимунните заболявания като лупус и ревматоиден артрит.  
 
В данните на скорошно проучване се предполага, че хроничните бактериални инфекции индуцират автоимунитета по не толкова пряк път, което води до промени в B-клетките, позволяващи им да формират нов вид самоактивиращи се антитела. 
 
Повече за автоимунните заболявания и научните теории относно тяхното развитие, можем да научим от видеото...