Хитовото лекарство Avastin (бевацизумаб) добави ново показание към продуктовата си характеристика в САЩ – метастазирал рак на дебелото черво. Avastin досега бе показан като лечение от първа линия, но сега вече може да бъде използван и в комбинация с друг химиотерапевтик, ако туморът продължи да нараства. Показанието вече е регистрирано и в ЕС.

 

Това ще даде шанс на много пациенти да живеят по-продължително и с по-високо качество на живот. Одобрението, издадено от FDA, се основава на данните от ML 18147 – фаза III клинично проучване, което показва, че пациентите, приемали Avastin в комбинация с иринотекан или оксалиплатин живеят по-дълго, в сравнение с пациентите, които са приемали само химиотерпия, без Avastin.


 

Средния период на задържане на туморната прогресия в авастиновия клон на проучването е 5,7 месеца, в сравнение с 4,2 за другия.

 

Освен за лечение на рак на дебелото черво, в САЩ Avastin е показан и за недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на бъбреците и прогресиращ глиобластом. В Европа той се прилага и за лечение на рак на гърдата.

 

Продуктът е един от най-успешните за швейцарския фармацевтичен производител Рош. За първите шест месеца на 2012 г. той реализира продажби от над 2,25 милиарда долара.