При проведено в Швеция проучване се открива, че 42% от участниците, които нямат сърдечен порок, имат мастни отлагания в артериите на сърцето си - атеросклероза.

 

Атеросклерозата е хронично, прогресиращо заболяване, което може да засяга различни по големина артерии. Във вътрешния им слой се отлагат мастни вещества и холестерол, които се натрупват като плаки по стените, правейки ги по-дебели и по-твърди.


 

Тези плаки могат да стеснят отвора на съдовете, през който преминава кръвта. По този начин притокът ѝ се възпрепятства или блокира. В резултат на тези затруднения може да се стигне до инфаркт на миокарда.

 

В САЩ коронарната болест на сърцето се среща по-често през последните години и допринася за повишената смъртност. Тя се появява вследствие на коронарна артериална болест, която представлява стесняване или пълно запушване на коронарна артерия, получено чрез атеросклероза.

 

Лекарите често проверяват за наличие на плаки чрез скенер, определящ количеството калций. На база получените резултати, те оценяват риска от възникване на исхемична болест на сърцето.

 

Въпреки че този метод е полезен за установяване на риска, той не открива всички видове плаки. Основният проблем е, че той не може да открие атеросклероза, получена чрез некалцифицирани плаки, която също увеличава риска от исхемична болест на сърцето.

 

Този недостатък доведе до провеждането на проспективното базирано на шведското население проучване CArdioPulmonary BioImage (SCAPIS).

 

Главният изследовател в това проучване е д-р Гьоран Бергстрьом - професор в университета в Гьотеборг в Швеция, ръководител на групата по физиология в лабораторията „Валенберг“ и старши консултант по клинична физиология в отделението по съдова диагностика в университетската болница „Салгренска“.

 

Той настоява за провеждането на това проучване заради променящия се модел от рискови фактори, водещи до сърдечносъдови заболявания.

 

Към момента рискови фактори са тютюнопушенето, високият холестерол и добиващите все по-голямо значение - заседнал начин на живот, ниска физическа активност и нискокачествена диета, водеща до затлъстяване и диабет.

 

SCAPIS проследява този нов кардиометаболичен рисков модел, като използва наличните съвременни технологии и техники. Резултатите от проучването са публикувани в списанието Circulation.

 

Изследователите използват компютърно-томографска ангиография. Това изследване се осъществява чрез използването на рентгенова технология и компютърен скенер, с цел получаване на образи от кръвоносните съдове.

 

Тяхната цел е да определят разпространението, характеристиките и тежестта на атеросклерозата при хора, които не съобщават за диагностицирана исхемична болест на сърцето.

 

В проучването участват 30 154 души на възраст между 50 и 64 години. 25 182 от тях нямат исхемична болест на сърцето, от които 50,6% са жени.

 

В следствие на получените резултати участниците се разделят в три категории, според степента на стесняване на кръвоносните съдове - без атеросклероза, пациенти с налична стеноза от 1-49% и такива с 50% или по-повече. Стеноза на над 50% от съда може да причини клинично значимо препятствие на притока на кръв.

 

При 42,1% от участниците се наблюдава атеросклероза. Общо 5,2% са имали значително запушване на кръвния поток, в една или повече от трите коронарни артерии, а 8,3% от участниците имали некалцирани плаки.

 

1.9% от проучваните били сериозно засегнати, което означава, че е била засегната основната лява коронарна артерия, предната проксимална лява низходяща артерия, или и трите коронарни артерии.

 

Честотата на атеросклерозата се увеличава с нарастването на възрастта и при мъжете е почти двойно по-голяма от тази при жените. Друга разлика е, че при жените заболяването започва почти 10 години по-късно.

 

Учените търсят и връзка между резултатите получени от скенера, определящ количеството калций и компютърно-томографската ангиография. Стига се до извода, че нарастващата честота при едното изследване корелира с тази при другото.

 

Въпреки това общо 5,5% от участниците, при които калциевия скенер не е открил налични плаки, са имали атеросклероза. 0,4% от тях са имали значително нарушение в нормалния приток на кръв.

 

В заключение на проучването се потвърждават досегашните теории, че атеросклерозата е широко разпространено нарушение. Важно е да се отбележи обаче, че проучването е включвало само хора живеещи в Швеция.

 

 

Източници:

https://www.heart.org/en/news/2018/11/13/coronary-calcium-test-could-help-clarify-heart-disease-risk-and-control-cholesterol

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055340

https://www.radiologyinfo.org/en/info/angiocoroct