В контекста на сърдечносъдовите заболявания, обикновено като рискови фактори се определят високото кръвно налягане, високият холестерол, затлъстяването и диабетът.

 

Нарастващите доказателства от множество клинични проучвания поясняват, че има друго състояние, което може да бъде свързано с риск от сърдечносъдови заболявания - алергична астма.


 

В проучване, публикувано в Nature Cardiovascular Research, учени са изследвали как алергичната астма и други свързани алергии могат да бъдат рискови фактори за възникване на сърдечносъдови заболявания и как лекарствата, прилагани за лечение на астма също могат да повлияят риска от развитие на сърдечносъдови заболявания.

 

Много хора мислят за астмата като за заболяване на белите дробове, но има важна връзка между астмата и сърдечносъдовите заболявания, като коронарни сърдечни заболявания, хипертония и други, поясняват изследователите.

 

Учените са се концентрирали и върху други клинични изследвания, демонстриращи връзката между астмата и заболявания като като коронарни сърдечни заболявания, аортни заболявания, периферни артериални заболявания, инсулт, сърдечна недостатъчност и други сърдечни усложнения.

 

Анализирали са и клинични проучвания, които са изследвали сърдечносъдовите заболявания и свързаните с тях алергични заболявания, като алергичен ринит, атопичен дерматит и тежки хранителни и лекарствени алергии.

 

Наблюденията от тези проучвания показват, че алергичните реакции, освен астмата, също са значими рискови фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания.

 

Изследователите са анализирали предклинични модели и лабораторни изследвания, които показват наличието на специфични видове възпалителни клетки, които могат да се натрупват в белите дробове, сърцето и съдовете, допринасяйки за развитието на астма и сърдечносъдови заболявания.

 

Както клиничните, така и предклиничните проучвания показват общи механизми за възникване на сърдечносъдови заболявания и астма.

 

Авторите са показали как лекарствата за лечение на астма, които действат върху някои от тези механизми, могат да повлияят на риска от развитие на сърдечносъдови заболявания:

  • Инхалаторният албутерол изглежда намалява риска от сърдечносъдови заболявания;
  • Оралните и интравенозни кортикостероиди (като преднизон) повишават риска;
  • Инхалаторните кортикостероиди (като флутиказон пропионат и будезонид) намаляват риска; 
  • Модификаторите на левкотриените (като монтелукаст) имат благоприятен ефект, намалявайки възпалението, нивата на липидите в кръвта и риска от сърдечносъдови усложнения;
  • Антиастматичните антитела, като омализумаб, показват смесени резултати, като едно проучване установява повишен риск, а други показват намален риск или никакъв ефект върху сърдечносъдовите заболявания.

Мастоцитите са сред често срещаните бели кръвни клетки, които се активират от циркулиращия IgE при пациенти с астма или алергии.

 

Мастоцитите и IgE са два важни компонента както за алергичната астма, така и за сърдечносъдовите заболявания със сходни механизми.

 

Някои видове клетки могат да имат различни функции при астма и сърдечносъдови заболявания.

 

Например еозинофилите - друг вид бели кръвни клетки, изглежда имат защитна функция при сърдечносъдови заболявания, но допринасят за влошаване на алергичната астма.

 

По-доброто разбиране на функциите на различните типове клетки и ефектите от насочването им може да помогне за подобряване на лечението, справянето със заболяването и оценката на риска.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s44161-022-00067-z