Проучване на австралийски учени показва, че редовната употреба на аспирин е свързана с повишен риск от неоваскуларна макулна дегенерация.

 

В хода на проучването 2389 души над 49-годишна възраст преминават редовен преглед на ретините на всеки пет години, като откритите изменения на макулата се класифицират като неоваскуларни, мокра макулна дегерация. Употребата на аспирин е измерена с помощта на въпросник, а рисковите фактори, имащи отношение към появата на макулна дегенерация, са индексирани с помощта на преглед и анамнеза.


 

257 от участниците съобщават, че редовно употребяват аспирин. Тяхната средна възраст е по-висока и при тях по-често се наблюдават заболявания като диабет, хипертония и други сърдечносъдови заболявания.

 

В рамките на проучването са открити 63 случая на макулна дегенерация. При първи, втори и трети контролен преглед честотата й при приемащите реводно аспирин е 1,9, 7 и 9,3%, докато при неупотребяващите аспирин тя е 0,8, 1,6 и 3,8%.

NEWS_MORE_BOX

 

Честотата на неоваскуларната макулна дегенерация нараства от 2,2% при неизползващите аспирин през 2,9% за инцидентните случаи до 5,8% при редов прием. Употребата му, обаче, не повишава честотата на сухата атрофия. Изследователите проучват и вероятността други лекарства, приемани заедно с аспирина, да повлияват честотата на макулната дегенерация, но резултатите от изследването показват, че това не е така.

 

Те изтикват, че решението дали да се приема аспирин за продължително време при страдащите от церебро-васкуларни заболявания е сложно. Необходимо е терапията да бъде индивидуализирана, изтъкват учените. Много лекари, обаче, засега остават предпазливи в оценките си за качеството на настоящото и редица сходни проучвания като не избързват да нагодят практиката си с препоръките на изследователите. Те изказват съмнения в представителността на извадката и дизайна на проучванията, изчаквайки по-обхватни и убедителни изследвания.