Колоректалният рак, известен също като рак на дебелото черво, е третият най-често срещан рак в света. Изследователи изчисляват, че ще има 3,2 милиона нови случая на колоректален рак в света до 2040 г. Поради тази причина методите за превенция на колоректалния рак са изключително важни. Въпреки че има промени в начина на живот, като здравословна диета и физическа активност, които могат да помогнат за предотвратяване на колоректалния рак, от известно време изследователи проучват употребата на аспирин за намаляване на риска от него.


Изследователи от Ludwig-Maximilians-Universität München в Мюнхен, Германия, предлагат нови данни за това как аспиринът активира защитни гени, което помага за намаляване на риска от рак на дебелото черво и забавя прогресията на заболяването.
Проучването е публикувано в сп. Cell Death & Disease.


Въпреки че има насоки за скрининг, създадени, за да помогнат за откриването на рак на дебелото черво възможно най-рано, намирането на начин за предотвратяване на заболяването е от ключово значение. Предишни изследвания показват, че аспиринът е ефективен за намаляване на риска от колоректален рак. Въпреки това е важно да се отбележи, че както всички лекарства, аспиринът има потенциални странични ефекти. Най-големият риск при приема на аспирин е стомашно-чревно кървене. Изследователите са използвали както култивирани клетки, така и ин виво модели. Установено е, че аспиринът започва производството на две инхибиращи тумора микроРНК молекули, наречени miR-34a и miR-34b/c.


Аспиринът също така се свързва и активира ензима AMPK, който помага за регулиране на клетъчния метаболизъм. Това от своя страна казва на транскрипционния фактор NRF2- който помага за понижаване на оксидативния стрес и намаляване на системното възпаление - да отиде до клетъчното ядро и да активира експресията на miR-34 гените там.


Освен това аспиринът помага да се спре онкогенният продукт c-MYCT — който играе жизненоважна роля в образуването и растежа на тумора — който обикновено инхибира NRF2.


Гените miR-34 са жизненоважни за подпомагане на аспирина да предотврати рака на дебелото черво, тъй като аспиринът не е в състояние да предотврати миграцията, инвазията и метастазите в раковите клетки с дефицит на miR-34. Активирането на гените miR-34 от аспирин се случва независимо от сигналния път p53. Това е важно, тъй като генът, кодиращ p53, е най-често инактивираният туморен супресорен ген при колоректален рак. При повечето други видове рак p53 също се инактивира в повечето случаи от мутации или вируси. Аспиринът може да се използва терапевтично в такива случаи в бъдеще.

 

В миналото аспиринът е изследван широко по отношение на намаляването на развитието на полипи на дебелото черво, а полипите на дебелото черво са рисков фактор за рак на дебелото черво. Но разбирането е, че механизмът е свързан със специфичен път, свързан с COX-2. Това проучване предоставя алтернативна теория за това как аспиринът може да промени цялата микросреда чрез различни пътища.


Има нови доказателства, че редовният прием на ниски дози аспирин (75-300 mg) има положителен ефект върху превенцията на колоректален рак. Лечението на пациенти с аспирин може да помогне за предотвратяване на развитието на рак на дебелото черво или може да избегне прогресирането на заболяването.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41419-023-06226-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8273208/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/colorectal-cancer