Нормалният сърдечен ритъм се нарича нормален синусов ритъм. Свиванията на сърцето се провокират от електрически стимулации в сърдечните мускули. Електрическата система на сърцето му позволява да бие в организиран и синхронизиран модел. 
 
Всеки нормален сърдечен ритъм има четири стъпки. 1. с вливането на кръвта в сърцето електрически импулс от горната област на дясното предсърдие, познато още като синусов възел, предизвиква свиванията на предсърдието. 
 
2. Свиването на предсърдието изпраща кръвта към сърдечните камери. 3. Има много кратка пауза – част от секундата, а 4-тата стъпка е свиването на сърдечните камери, изпомпвайки кръвта. 
 
Обикновено честотата на сърдечния ритъм е между 60 и 100 пъти в минута. Електрическите сигнали в органа могат да се блокират или да станат нередовни, като по този начин водят до нарушение на сърдечния ритъм. Когато ритъмът е твърде бърз, твърде бавен или абсолютно нерегулярен, се появява аритмия
 
В този случай сърцето може да не доставя достатъчно кръв за нуждите на организма. Аритмията може да се дължи на заболяване, наследственост, медикаменти или други фактори.