Инфекциите, причинени от Арбовируси, са остри заразни заболявания. Арбовирусите принадлежат към групата на РНК вирусите. Предизвикват предимно заболявания за нервната система, хеморагични трески и остри фебрилни състояния. Арбовирусните инфекции протичат обикновено безсимптомно. Предаването на инфекциите става по трансмисивен път, предимно чрез кърлежи и комари. По-значими арбовирусни инфекции са:

 

1. Енцефалити


  • Кърлежов енцефалит. Различават се две основни форми на това заболяване - източен пролетно-летен кърлежов енцефалит и западен пролетно-летен кърлежов енцефалит. Заболяването се характеризира с виремия и засягане на нервната система. Протича тежко и води често до парализи.
  • Японски енцефалит. Това инфекциозно заболяване принадлежи към групата на енцефалитите, причинени от комари. Среща се предимно в Азиатските страни . Заразата се предава от заразени комари от родовете Aedes и Culex, води до трайни физически и психични увреждания. Леталитетът е висок.
NEWS_MORE_BOX

 

 

2.Хеморагични трески

  • Кримско-конгоанска хеморагична треска - Заразата се предава главно чрез ухапване от заразени кърлежи. Възможно е предаване на заразата чрез попадане на капчици кръв от болния в конюнктивата на здравия човек. Състоянието на заразен с кримско-конгоанска хеморагична треска протича с виремия, увреждане на бъбреците и вътрешните органи. Заразените често имат кръвоизливи по кожата и лигавиците на устата. Леталитетът е висок ( над 50% сред заразените) .
  • Жълта треска - тежко инфекциозно заболяване, често срещано в страни от Африкански контитент. Разпространява се чрез комари по кръвен път. Предизвиква виремия. Засяга предимно нервната система, бъбреците, костния мозък, лифните възли и слезката. Болните се оплакват от повишена температура, жълтеница, хеморагии и анурия. Висок леталитет, достигащ до 90%.

Освен изброеното, абровирусите причиняват още хеморагична треска Марбург и Ебола. Профилактиката срещу заболяванията, причинени от арбовируси, се осъществява чрез убити ваксини. Вирусите се инактивират чрез 0,1% формалин или 0,2% фенол.