Метастазите - разрастване на тумора към други жизненоважни органи са основната причина за смъртност от рак, но вече се разбработват все повече терапевтични подходи.

 

Международен консорциум, ръководен от Института по биомедицински проучвания в Барселона, ​​е открил антитяло, способно да забави растежа на първичните тумори и да блокира метастазите.


 

Антитялото е във фаза на клинично проучване, но е изследвано неговото приложение при 7 пациенти и при всички туморът е бил редуциран.

 

Изследването, което е публикувано в Nature Cancer, полага основата за разработване на лекарства, които използват антитела за забавяне на развитието на рака.

 

Антитела за лечение на рак

Антителата са протеини, които тялото ни произвежда естествено, за да разпознава инфекциозни агенти или променени клетки, така че да могат да бъдат елиминирани от лимфоцитите на имунната система.

 

Антитялото, открито от екипа, ръководен от д-р Едуард Батле, ръководител на лабораторията за колоректален рак в Института по биомедицински проучвания в Барселона, ​​се нарича MCLA-158.

 

MCLA-158 разпознава два различни протеина на повърхността на раковите стволови клетки, а именно EGFR и LGR5.

 

EGFR протеинът благоприятства неконтролирания растеж на клетките, докато LGR5 маркира повърхността на раковите стволови клетки, които са отговорни за разпространението и метастазирането на туморите, уточняват авторите на изследването.

 

По-конкретно, това, което прави антитялото, открито от екипа на д-р Батле, е следното:

 

Антитялото разгражда протеина EGFR в раковите стволови клетки, които притежаваг LGR5 маркер.

 

По този начин антитялото блокира пътищата за растеж и оцеляване на клетките, които започват развитието на рак и впоследствие са свързани с метастазирането.

 

Това антитяло обаче не пречи на функционирането на здравите стволови клетки на тялото, които са от съществено значение за правилното функциониране на тъканите.

 

Антитялото спира растежа на тумора и метастазите, но не атакува здравите клетки, което е основният проблем при лечението на рак с химиотерапия.

 

Намаляване на тумора

Приложението на антитялото MCLA-158 е изследвано при седем пациенти с плоскоклетъчен карцином на главата и шията.

 

Намаляване на тумора е наблюдавано и при седемте участници.

 

При трима от тях е била постигната частична ремисия на тумора, а един от тях е бил напълно излекуван и туморът е бил изцяло елиминиран.

 

Резултатите от това проучване полагат основата за включване на употребата на органоиди в процеса на разработване на противоракови лекарства.

 

Разработване на лекарства

Органоидите са проби от тъкани, които могат да бъдат култивирани и да възпроизведат определени аспекти на туморите в лабораторни условия.

 

Досега се е изследвала тяхната употреба в персонализираната онкология, тоест за ролята им при вземането на решения за най-правилното лечение на всеки пациент.

 

Въпреки това, за откриването на MCLA-158, изследователите са прибегнали до създаването на биобанка, която включва органоиди, получени от пациенти с рак на дебелото черво, органоиди от метастази на рак на дебелото черво в черния дроб и органоиди от нормална, неракова тъкан.

 

Включването на органоиди в най-началните фази на създаването на лекарства дава възможност да се идентифицират тези терапевтични средства, които са ефективни за повечето пациенти или дори за тумори, които носят определена мутация, посочва Института по биомедицински проучвания в Барселона.

 

Това също така позволява да се идентифицират нежелани странични ефекти на лекарствата върху органите, използвайки органоиди от здрава тъкан.

 

Това е дало възможност да се оценят вредните ефекти на лекарствата върху здравите клетки и по този начин да се елиминират най-токсичните антитела още в най-ранните фази на изследването.

 

Референции:

https://www.sabervivirtv.com/oncologia/anticuerpo-frena-propagacion-tumor-metastasis-cancer_7117

https://www.nature.com/articles/s43018-022-00359-0