Усилията за предотвратяване на предаването на ХИВ чрез антиретровирусна терапия са особено плодотворни от обществена и икономическа гледна точка. Те са и огромно облекчение за серопозитвните индивиди и серонегативните им партньори, в емоционално, финансово и чисто физическо отношение.

 

Световната здравна организация препоръчва започване на антиретровирусно лечение, когато броят на CD4+ (чете се CD 4 положителните) кръвни клетки падне под 350 на милилитър кръв. CD4+ клетки имат централна роля в координирането на имунния отговор, без тях имунната система рухва и организмът става податлив на опортюнистични инфекции и злокачествени новообразувания.


 

Ключовият момент в спирането на разпространението на вируса е понижаването на вирусния товар – съдържанието на вирусни частици в кръвта, чрез антиретровирусна терапия. Проучвания показват, че рискът от предаване на вируса на друг човек е почти нулев, когато вирусният товар е под 1500 вирусни частици на 1 милилитър кръв. Изследвания при сероразлични двойки показват, че активна антиретровирусна терапия, започната при CD4+ клетки под 550/милилитър кръв, понижава риска от заразяване на серонегативния партньор с 96%.

 

Прилагането на терапията за драстично снижаване на вирусния товар при бременни прави възможно раждането на серонегативен плод. Днес, прогресът в анти-ХИВ терапията дава възможност на ХИВ позитивни жени да заченат и да родят здрав плод, свободен от бремето на ХИВ/СПИН.

 

Децата са най-уязвими към ХИВ инфекция. По данни на Световната здравна организация без лечение смъртността при деца е 50% до 2-годишна възраст и 80% до 5 години. Според СЗО, от 2,1 милиона деца, нуждаещи се от антиретровирусно лечение, едва 23% го получават, в сравнение с 48% за възрастните. На антиретровирусната терапия се възлагат огромни надежди за елиминиране на педиатричните случаи на ХИВ/СПИН, най-вече чрез спиране на заразяванията майка – плод.

NEWS_MORE_BOX

 

Антиретровирусната терапия намалява честотата на опортюнистичните инфекции и туберкулозата, асоциирани с ХИВ. По данни на СЗО, през 2010 г. по света има 34 милиона души, живеещи с ХИВ инфекция. От тях 1,1 милиона имат активна туберкулоза, смъртността от която е около 350 000 души на година. Превантивното приложение на изониазид, съчетано с противовирусните лекарства, намалява риска от поява на активна туберкулоза с 97%.

 

Всичко това е доведе до значителен напредък в борбата с ХИВ през последните 10 години и до изключително подобрение в качеството и продължителността на живот на заразените. Учените изчисляват, че редовното и правилно прилагане на настоящите анти-ХИВ терапии осигурява преживяемост от 30 и повече години. На път са още по-усъвършенствани лечения, за които се очаква да превърнат ХИВ в лека хронична инфекции или дори да я изкоренят напълно.

 

Евентуалното създаване на ваксина – нещо смятано за абсолютно невъзможно преди 10 години, е реално постижимо през следващите 10 – 15 години според повечето специалисти.

 

Несъмнено, медицината постигна много в борбата с бича на XXI век. Тя ни е дала достатъчно, за да се справим с това заболяване, както в личен, така и в обществен план. От тук нататък, отговорността за здравето ни е в собствените ни ръце.