В междупростъпните периоди на заболяването подагра се използват друг вид антиподагрозни лекарства. Целта на тези лекарства е да се постигнат серумни стойности на пикочната киселина под 380 микромола за литър. Тези медикаменти не са показани при остър подагрозен пристъп и безсимптомна хиперурикемия (подагра). Включват се в терапията след овладяване на острия пристъп. Показани са при чести атаки, неефективна профилактика на кризите с колхицин и нестероидни противовъзпалителни, хронична подагра с тофи.

 

В началото на терапията те могат да провокират остър подагрозен артрит (мобилизират се количествата пикочна киселина, складирани в депата) и за това преди назначаването им и до нормализиране на урикемията (съдържанието на пикочна киселина в кръвта) се препоръчва профилактично колхицин в продължение на 10 до 31 дни.Изборът на антихиперурикемичен медикамент се прави въз основа на измерваната 24-часова уринна екскреция на пикочна киселина.

 

Урикозурични лекарства. Те са показани при запазена бъбречна функция и при отсъствие на анамнеза за отлагане на камъни в бъбреците. Приемът на големи количества течности (над 2л дневно) и алкализирането на урината улеснява елиминирането на пикочна киселина и подобрява ефективността на антиподагрозната терапия. Затова е необходимо строго съблюдаване на съответен хранителен режим.

 

Benzbromarone. Лечението започва с дневна доза 50 мг орално. Максималната доза, която може да се достигне е 200 мг. при развитие на кожни обриви или стомашни проблеми лечението се прекратява. Бензбромаронът засилва действието на антикоагулантите. Противопоказан е при бременност, лактация, свръхчувствителност, бъбречна недостатъчност, а също и в детска възраст.

 

Урикостатични лекарства. Allopurinol. Той е алтернатива на урикозуричните средтва. Алопуринолът блокира синтезата на пикочна киселина. Показан е при хронична подагра. Предписва се орално след хранене по 50 до 100 мг 2 – 3 пъти на ден. При бъбречна недостатъчност дозата се съобразява със състоянието. По време на лечението трябва да се приемат най-малко 2 л течности дневно.

 

В началото на терапията алопурнолът може да провокира подагрозен пристъп. Затова началната доза е по-ниска и профилактично се назначаха колхицин. Основни нежелани реакции на продукта са стомашни неразположения, периферен неврит, перде и други зрителни нарушения, реакция на свръхчувствителност, нефротоксичност. Противопоказан е по време на бременност и лактация.
 

Към първа част на материала за антиподагрозни лекарства