Лекарствата за разреждане на кръвта, означавани като антикоагуланти, може да допълнят грижите за редуциране риска от деменция при възрастни хора. Това доказва проучване на екип от института Каролинска в Стокхолм, Швеция.

 

Антикоагуланти се назначават при хора, предразположени към тромбоза, инфаркт, инсулт и други сърдечносъдови заболявания. Деменцията от своя страна е невродегенеративно заболяване, чиято етиология все още не е напълно проучена, но много учени предполагат ролята на влошеното оросяване на мозъка като провокиращ фактор.


 

На база на тези особености учените от шведския научен институт провеждат проучване, което за първи път недвусмислено доказва ролята на подобряването на кръвообращението за намаляване риска от деменция.

 

Шведския научен екип установява този неподозиран досега ефект на антиокоагулантите, проследявайки състоянието на хора, страдащи от предсърдна, или атриална фибрилация – най-честата форма на сърдечна аритмия. Един от медикаментите, които най-често се предписват за превенция на усложненията при атриална фибрилация, са антикоагулантите. Те намаляват склонността на тромбоцитите в кръвта да се слепват (коагулират) помежду си и да образуват опасни тромби.

 

Мащабното проучване сред над 400 хиляди души със сърдечна аритмия, лекувани в Швеция в периода 2006-2015 г., доказва значително намаляване на риска от деменция при тези, приемащи антикоагуланти. Установено е, че този риск намалява прогресивно с удължаване приема на медикаментите, разреждащи кръвта. При по-продължителен период на прием рискът от деменция при хора над 60-годишна възраст може да намалее с повече от 50%.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Данните са получени след съпоставяне броя на пациентите, които в рамките на десетгодишния период на проучването са развили деменция спрямо броя на тези, които не са. Установено е, че най-малък е броят на хората с деменция в групата, приемаща антикоагуланти.

 

На база на общо отчетените резултати учените заявяват, че пропускането приема на антикоагуланти при хората със сърдечна аритмия дори се явява рисков фактор за поява на деменция. Влиянието му е съизмеримо с това на напредването на възрастта, злоупотребите с алкохол и тютюнопушенето.

 

Превантивната роля на антикоагулантите по отношение на деменцията се обяснява с позитивния им ефект върху микроциркулацията на кръвта в периферните зони на тялото, включително в мозъка. Намаляването склонността на тромбоцитите да коагулират редуцира риска от образуване на тромби, които дори с микроскопични размери може да запушат фините кръвоносни съдове в мозъка. Именно такива запушвания на мозъчните съдове провокират трудни за установяване микрокръвоизливи, които влошават оросяването на мозъка и провокират невродегенеративните процеси.