Хелминтите (червеи или глисти) са нисши многоклетъчни организми, които паразитират в различни органи и системи на човека и други млекопитаещи и предизвикват заболявания, наречени най-общо хелминтози. Известни са повече от 70 вида, паразитиращи у човека хелминти, които се разделят на три основни групи: цестоди (плоски червеи или тении), нематоди (кръгли червеи) и трематоди (червеи смукалници или метили).

 

Антихелминтните лекарства унищожават или намаляват броя на хелминтите в организма на пациента, като заедно с обезпаразитяването се постига и предотвратяване на съпътстващата хелминтоза и усложнения (като алергични реакции, анемии, увреждане на различни вътрешни органи и др.). Повечето от лекарствата проявяват определена избирателност спрямо различните паразити, което изисква преди започване на лечението да се направи точна диагностика на съответния причинител.


 

Като общо правило при антихелминтните е прието те да се приемат перорално, по време на храна като се спазва определена схема и дозировка в зависимост от телесната маса. В някои случаи на чревни хелминтози е необходимо след лечението да се назначи очистителен медикамент за отстраняване на убитите или парализирани паразити. В съответствие с видовете паразити се различават антицестоидни, антинематодни и антитрематодни лекарства.

 

Антицестодни лекарства. Те се прилагат за лечение на хелминтози, причинени от плоски червеи (тении). Към тях се отнасят производни на салициловата киселина (Niclosamide), течен екстракт от мъжка папрат, Praziquantel и др.

 

Niclosamide. Прилага се при говежда, свинска, рибна и миша тения. Преди лечение с него вечерта се провежда изчистване на стомашно-чревния тракт на пациента чрез пиене на чайове и клизми. Препаратът се назначава сутрин на гладно в обща доза 2г, разделена на две части през 60 мин. Никлозамидът не дава съществени нежелани ефекти поради ниската чревна резорбция.

 

Сух екстракт от мъжка папрат. Препарат, който се получава чрез екстрахиране на изсушеното коренище на мъжката папрат. Показан е за лечение на тениози, причинени от свинска, говежда, рибна, малка и други тении. Продуктът действа като прарализира нервно-мускулната система на паразитите.

 

Лечението се провежда след подготовка на пациента с бедна на мазнини диета в продължение на два дни. Вечерта преди терапията се назначава салинно очистително, а на другата сутрин се прави очистителна клизма. Продуктът е противопоказан при сърдечна недостатъчност, бъбречни и чернодробни заболявания, язва на стомаха и доуденума. Лечението се извършва само и единствено под лекарско наблюдение.
 

Библиография:

BRS Pharmacology 7th Edition