Антидепресантите са лекарства, които се използват за лечение на депресии и депресивни състояния. Те се класифицират в няколко групи въз основа на химичната им структура и механизма им на действие.

 

Антидепресантите са липофилни съединения, което улеснява тяхната резорбция в стомашно-чревния тракт след нахранване и бързото им навлизане в богато кръвоснабдените органи и тъкани – черен дроб, мозък, бъбреци. Те се метаболизират предимно в черния дроб и се изхвърлят през бъбреците и отчасти чрез фекалиите. Времето им на полуживот в организма е от 9 до 80 дни. Антидепресивният ефект настъпва бавно – след 10- до 20-дневно лечение.


 

Депрeсията е едно от най-често срещаните психиатрични заболявания. Състоянието се дължи на дисбаланс на трите основни трансмитера в централната нервна система – норадреналин, допамин и серотонин.

 

Приема се, че терапевтичният ефект на антидепресантите е свързан с поддържане на нивата на невротрансмитерите чрез улесняване на трансмисията им. Фактът че действието им се проявява след седмици повдига доста въпроси относно механизма им на действие. Тъй като на биохимично ниво, т.е. невромедиаторите в мозъка се повлияват в рамките на дни, а смият ефект настъпва след седмица.

 

Възможно обяснение на това несъответствие на биохимичен и терапевтичен ефект е т.нар. down regulation (намаляване гъстотата на рецепторите и отговорът към невротрансмитерите). Такъв вид отговор се наблюдава и при дълготрайно лечение с антидепресанти, което води до силно понижаване ефекта на лекарствата.

 

За пълен ефект от антидепресантите лечението трябва да продължи между 7 и 20 дни. Виталността на болния се повишава, което се изразява в добро настроение, волевите изяви също се нормализират.

 

При лечението с антидепресанти трябва да се има предвид, че у някои болни може да се възстановят първо волевите изяви на фона на все още потисната емоционалност. Такива болни могат да извършат самоубийство поради психотична мотивация. Поради това лечението с антидепресанти се извършва под строг лекарски контрол.

 

Антидепресантите не променят настроението и емоциите при здрави индивиди. Лечението с тях е продължително, а спирането на терапията става постепенно с намаляване на дневната доза в продължение на 2-3 седмици. Нелекуваните депресии водят до 30% самоубийства, сочат статистиките.

 

Библиография:

Pharmacology by Luca Gallelli, A-Textbook-of-Clinical-Pharmacology-and-Therapeutics-5th-edition