Трициклични антидепресанти. Те са едни от най-често предписваните антидепресанти. Те повишават невротрансмисията на 5-HT (5-хидрокситриптофан).

 

Amitriptyline е представител на групата. Антидепресивният му ефект е съпроводен със седативно и транквилизиращо действие. Подобрява съня и намалява вътрешната напрегнатост още в началото на лечението. Показан е също за лечение на нощно напикаване.


 

Clomipramine. Този продукт има антидепресивен ефект с широк диапазон. Подобрява състоянието на безволие, което е често срещано при депресивните състояния, повлиява съшо настроението и потиснатостта. Възвръща виталността на депресивно болния, нормализира волевата и емоционалната сфера. Показан е при обсесивно-компулсивен синдром и панически атаки.

 

Нежелани реакции на трицикличните антидепресанти. От страна на централната нервна система се наблюдават ажитация (силна емоционална възбуда), халюцинации, конфузия, седация, гърчове. Могат да се наблюдават също и повишен сърдечен ритъм, задържане на урина, двойно виждане, пресъхване на устата, констипация и др.

 

Селективни серотонинови реъптейк инхибитори. Представители на групата са Fluvoxamine, Fluoxetine, Sertraline. Антидепресантите от тази група повишават нивата на серотонин. Те имат незначителни ефекти върху други рецептори, което води до редуцирани странични ефекти, по-малка обща токсичност, нямат седативен ефект, не повишават телесната маса, имат широки показания за употреба. Като основи странични ефекти се наблюдават сексуална дисфункция и серотонинов синдром. Последният се изразява в промяна в съзнанието, объркване, възбуда, неспокойствие, атаксия, вегетативни ефекти.

 

Fluvoxamine показан е при депресивен синдром и психози с различна генеза. Метаболизира се в черния дроб, в резултат на това може да повиши чернодробните трансаминази. Като странични ефекти се наблюдават сънливост, главоболие, отпадналост, нарушение на съня. Максимална концентрация в организма достига 3 до 6 часа след прием. Максималната дневна доза е 100 мг. приема се на два пъти. Терапията продължава най-малко 6 месеца.

 

Sertraline. Той е ефективен при монополярна и биполярна и реактивна депресия. Той не трябва да се комбинира с МАО инхибитори. При болни с чернодробно и/или бъбречно увреждане се използват по-ниски дози. За разлика от трицикличните антидепресанти, лечението със Sertraline не води до увеличаване на телесната маса.

 

Fluoxetine. Резорбира се бързо в стомашно-чревния тракт като максимална концентрация достига 6-8 часа след прием. След спиране на терапията метаболити на лекарството могат да персистират известно време, което трябва да се има предвид, ако се предприема друго лечение.

 

Библиография:

Pharmacology, Christa van Tellingen MD