Антителата срещу често употребявания антибиотик гентамицин са свързани с повишен риск от развитие на диабет тип 1 в детска възраст при генетично предразположени пациенти. Изследователи от Медицинския колеж в Джорждия, САЩ са сравнили кръвните проби на над 300 пациенти с диабет тип 1 с пробите от участници в контролната група. Установено е, че високите нива на антитела срещу гентамицин са свързани с повишен риск от прогресия на диабет тип 1. Друг анализ, публикуван в Nature Communications, също е показал връзка между високите нива на антитела срещу гентамицин и повишен риск от развитие на диабет тип 1 впоследствие. 

 

Известно е, че недоносените бебета са с повишен риск от развитие на сепсис и диабет тип 1. Съвременните стандарти за лечение на новородените със сепсис включват приложение на гентамицин. Не е необичайно употребата на антибиотици на доведе до повишен титър на антитела, тъй като имунната система ги разпознава като чужди елементи. В това проучване изследователите са анализирали нивата на антителата срещу гликаните – въглехидратни остатъци, които се намират по повърхността на бактериите и именно те водят до развитие на имунен отговор


 

Гентамицинът и други подобни антибиотици са клас съединения, наречени аминогликозиди, които се използват за лечение на тежки инфекции. Тези антибиотици се класифицират също тако гликани поради тяхното съдържание на въглехидрати. 

 

Учените са установили водещата роля на гена FUT2 гена в образуването на антитела както срещу гентамицин, така и срещу Лангерхансовите острови в панкреаса. Този ген има значение за ключовите етапи в прогресията и развитието на диабет тип 1. Неговото действие е насочено и към съставките на гликаните по повърхността на клетките в човешкото тяло и техните функции – повишен риск от инфекции, сепсис при новородени, диабет тип 1 и други автоимунни заболявания. 

 

За целите на проучването са били проследени нивата на гликаните в кръвните проби на пациенти с диабет тип 1. Анализът е показал промяна в количеството на антителата срещу различни видове гликани, което би могло да има индиректно влияние върху имунния отговор. Някои специфични антитела срещу гликаните вече са били свързвани с повишен риск от рак и автоимунни заболявания. 

 

Резултатите от проучването поставят фокуса върху употребата на антителата срещу гликаните като биомаркери за диагностика и целенасочена терапия срещу ракови и автоимунни заболявания. 

 

Референции:

https://doi.org/10.1038/s41467-022-34341-2