Антибиотиците са антибактериални химиотерапевтици.Самоназначаването им по каквито и да било причини, е колкото неефективно, толкова и опасно. Например, грипът и огромното мнозинство от настинките са вирусни заболявания, срещу които антибиотиците нямат абсолютно никакъв ефект, но е факт, че масово се прибягва до употребата им и в тези случаи. Приемането им за такива „показания“ не само, че не носи никакви терапевтични ползи, но обременява с всички рискове на антибиотичния прием.

 

Различните групи антибиотици имат специфични нежелани ефекти, но сред общите им най-честа е дисбактериозата с диария, както и най-страшното последствие от неправилния антибиотичен прием – антибиотичната резистентност. Антибиотината резистентност е най-големият кошмар на лекарите във всяко спешно отделение. Тя предизвиква огромен брой тежки боледувания от бактерии, които са станали резистентни на повечето от съществуващите антибиотици. Явлението става по-често срещано, като все повече бактерии стават резистенти на все повече от най-съвременните антибиотици. Редно е да подкрепим апела на лекари и фармацевти по целия свят към рационална антибиотична употреба. В противен случай, скоро можем да се сблъскаме със ситуация, в която един или повече бактериални щамове са резистентни на повечето или дори всички налични антибиотици.


 

Какви групи антибиотици има?

NEWS_MORE_BOX

1.  Бета-лактами

 

Това е голяма група, включваща производните на пеницилановата киселина – пеницилини; производните на цефалоспорановата киселина – цефалоспорини; и по-рядко прилаганите монобактами и карбапенеми.

 

Пеницилините са първите открити антибиотици, един велик триумф на медицината. Не може да се каже със сигурност колко човешки живота са спасили – навярно числото е от порядъка на стотици милиони и продължава да расте.

 

Пеницилините и цефалоспорините се разделят на няколко генерации. Ранните генерации се използват за лечение на някога летални инфекции, които днес считаме за тривиални – бронхити, пневмонии, някои синузи и други инфекции на горните дихателни пътища, инфекции на пикочните пътища и др.

 

Трета и особено четвърта генерация, са запазени за болнично лечение на тежки, потенциално животозастрашаващи инфекции. Бета-лактамите продължават да спасяват животи.

 

Едно от най-големите им преимущества е, че не преминават през плацентата и могат да бъдат използвани при бременност.