Durata Therapeutics обявиха данните от DISCOVER 1фаза III клинично проучване на далбаванцин за лечението на остри бактериални инфекции на кожата, причинени от метицилин резистентни щамове Staphylococcus aureus.

 

Резултатите показват, че далбаванцин постига първичната цел за ефикасност на лечението, измерена като прекратяване на разпространението на кожните разязвявания и спадане на температурата, отчетени 48 – 72 часа след началото на терапията. Изследователите сравняват две различни дозировки от новия антибиотик, давани през интервал от една седмица, с ванкомицин, прилаган два пъти дневно в продължение на две седмици. Пациентите са разпределени между двете терапии на случаен принцип. Също така, при лекуваните с ванкомицин съществува опцията да преминат на перорален линезолид, три дни след началото на лечението.


 

Освен че постига първичната цел на проучването – еквивалентност с ванкомициновата терапия, далбаванцин постига и редица вторични.

 

DISCOVER 1 е клиничен протокол, разработен от производителя, съвместно с FDA и Европейската лекарствена агенция, изследващ терапии за кожни инфекции, причинени от метицилин резистентни стафилококи. Той е рандомизирано, двойно сляпо проучване, проведено с 573 доброволци в 92 клиники в САЩ, Канада и Европа.